XLIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się we wtorek 25 września 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR- 583/18/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-584/18/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażania zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-585/18/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego /BR-586/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. /BR-587/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego należnych od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-588/18/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BR-589/18/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W (ul. Warszawska) w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii /BR-590/18/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii /BR-591/18/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BR-595/18/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BR-596/18/.
 16. Informacja dotycząca funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 17. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pruszkowskiego w 2017 roku /BR-593/18/.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego w roku 2017 /BR-594/18/.
 19. Informacja Nr 41/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 21 sierpnia 2018 roku do 7 września 2018 roku /BR-592/18/.
 20. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 22. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_583_18 zmiany WPF
BR_584_18 zmiany budżetu
BR_585_18 zmiany do kredytu SPZZOZ
BR_586_18 zmiany statutu PP
BR_587_18 stawki za usunięcie pojazdu
BR_588_18 umorzenie wierzytelności SPZZOZ
BR_589_18 zmiany PFRON
BR_590_18 zmiana kategorii drogi 3106W Nadarzyn
BR_591_18 zmiana kategorii drogi 4118W Piastów
BR_592_18 informacja o pracy Zarządu
BR_593_18 informacja PPIS
BR_594_18 sprawozdanie IW
BR_595_18 przekaznie skargi

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska