Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się we wtorek 25 września 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR- 583/18/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-584/18/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażania zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-585/18/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego /BR-586/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. /BR-587/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego należnych od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-588/18/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BR-589/18/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W (ul. Warszawska) w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii /BR-590/18/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii /BR-591/18/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BR-595/18/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BR-596/18/.
 16. Informacja dotycząca funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 17. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pruszkowskiego w 2017 roku /BR-593/18/.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego w roku 2017 /BR-594/18/.
 19. Informacja Nr 41/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 21 sierpnia 2018 roku do 7 września 2018 roku /BR-592/18/.
 20. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 22. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_583_18 zmiany WPF
BR_584_18 zmiany budżetu
BR_585_18 zmiany do kredytu SPZZOZ
BR_586_18 zmiany statutu PP
BR_587_18 stawki za usunięcie pojazdu
BR_588_18 umorzenie wierzytelności SPZZOZ
BR_589_18 zmiany PFRON
BR_590_18 zmiana kategorii drogi 3106W Nadarzyn
BR_591_18 zmiana kategorii drogi 4118W Piastów
BR_592_18 informacja o pracy Zarządu
BR_593_18 informacja PPIS
BR_594_18 sprawozdanie IW
BR_595_18 przekaznie skargi

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst