Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLVIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLVIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się we wtorek 28 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-567/18/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-568/18/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia tych dotacji i sposobu ich rozliczenia
  /BR-569/18/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych
  z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów /BR-570/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-571/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów /BR-572/18/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
  w Pruszkowie)” w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie
  1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 /BR-573/18/.
 12. Informacja Nr 40/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 25 lipca 2018 roku
  do 8 sierpnia 2018 roku /BR-574/18/.
 13. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_567_18_wpf
BR_568_18_budżet
BR_569_18_udzielenie_spółkom_wodnym_dotacji
BR_570_18_powierzenie_gminie_Brwinów_prowadzenia_zadań_publicznych_w_zakresie_zimowego_utrzymania_nawierzchni
BR_571_18_przyjęcie_programu_wspierania_uzdolnionych_uczniów
BR_572_2018_ w sprawie zasad udzielania stypendiów
BR_573_18_zatwierdzenie_do_realizacji_projektu_podniesienie_kompetencji_kluczowych_uczniów
BR_574_18_informacja_nr_40_z_pracy_zarządu

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst