XLVIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLVIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się we wtorek 28 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-567/18/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-568/18/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia tych dotacji i sposobu ich rozliczenia
  /BR-569/18/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych
  z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów /BR-570/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-571/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów /BR-572/18/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
  w Pruszkowie)” w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie
  1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 /BR-573/18/.
 12. Informacja Nr 40/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 25 lipca 2018 roku
  do 8 sierpnia 2018 roku /BR-574/18/.
 13. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_567_18_wpf
BR_568_18_budżet
BR_569_18_udzielenie_spółkom_wodnym_dotacji
BR_570_18_powierzenie_gminie_Brwinów_prowadzenia_zadań_publicznych_w_zakresie_zimowego_utrzymania_nawierzchni
BR_571_18_przyjęcie_programu_wspierania_uzdolnionych_uczniów
BR_572_2018_ w sprawie zasad udzielania stypendiów
BR_573_18_zatwierdzenie_do_realizacji_projektu_podniesienie_kompetencji_kluczowych_uczniów
BR_574_18_informacja_nr_40_z_pracy_zarządu

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content