Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Spółki Wodne w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności, Środowisko

W okresie roztopów oraz w czasie intensywnych opadów atmosferycznych często borykamy się z problemem nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych. Wtedy pojawia się pytanie, kto dokona naprawy lub prac konserwacyjnych tych urządzeń? Aby uchronić swoją nieruchomość przed zalaniem, należałoby sytuację odwrócić i zawczasu pomyśleć, czy na mojej działce lub w okolicy nie ma urządzeń melioracyjnych, drenów lub studni drenarskich. Po sprawdzeniu warto udać się do lokalnie działającej spółki wodnej i dowiedzieć się, czy w tym rejonie działają i konserwują urządzenia.

Jeżeli tak, to jesteś spokojny, bo w każdej sytuacji zagrażającej podtopieniem możesz zwrócić się do spółki wodnej. Jeżeli urządzenia wodne nie są konserwowane przez spółkę lub nie jesteś  zainteresowany opłacaniem składki członkowskiej, musisz się zastanowić, czy na własny koszt będziesz konserwował lub naprawiał awarię.

Głównym celem spółki wodnej jest poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej na danym terenie, w tym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i udzielanie pomocy członkom w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną. Spółka wodna zajmuje się utrzymaniem i konserwacją istniejących na danym terenie rowów, przepustów, drenaży – wszelkich urządzeń wodnych koniecznych do prawidłowego zagospodarowania wód opadowych” – wyjaśnia Mirosław Chmielewski, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Spółki wodne to podmioty typu non-profit. Tworzone są przede wszystkim w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy i utrzymywania melioracji wodnych. Należy wziąć pod uwagę, że spółki wodne nie działają na całym terenie danej gminy. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze swoją spółką wodną.

Na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa pięć spółek wodnych:

  • SPÓŁKA WODNA W BRWINOWIE (ul. Kościuszki 4A, 05-840 Brwinów; tel.: 22 738-25-82, e-mail: swbrwinow@gmail.com),
  • SPÓŁKA WODNA MICHAŁOWICE OSIEDLE (ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice; tel.: 22 723-88-61),
  • SPÓŁKA WODNO-MELIORACYJNA NADARZYN (ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn; tel.: 22 729-81-72),
  • SPÓŁKA WODNA ŻBIKÓW (ul. 3 Maja 144 a, 05-800 Pruszków, e-mail: swzbikow@o2.pl),

Więcej informacji o Spółkach Wodnych można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego:
www.powiatpruszkowski.link/melioracja
www.powiatpruszkowski.link/spolkiwodne
www.powiatpruszkowski.link/oplaty

1

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst