Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLVII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLVII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się w środę 25 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej /BR-561/18/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pruszkowskiego /BR-562/18/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego /BR-563/18/.
 8. Informacja Nr 39/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 20 czerwca 2018 roku do 6 lipca 2018 roku /BR-564/18/.
 9. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_561_18 wybór komisji skrutacyjnej
BR_562_18 wybór Wicestarosty
BR_563_18 wybór członka Zarządu
BR_564_2018 informacja nr 39 o pracy zarządu

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst