XLVII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLVII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się w środę 25 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej /BR-561/18/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pruszkowskiego /BR-562/18/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego /BR-563/18/.
 8. Informacja Nr 39/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 20 czerwca 2018 roku do 6 lipca 2018 roku /BR-564/18/.
 9. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_561_18 wybór komisji skrutacyjnej
BR_562_18 wybór Wicestarosty
BR_563_18 wybór członka Zarządu
BR_564_2018 informacja nr 39 o pracy zarządu

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content