Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

85 888,00 dofinansowania na projekt „Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim”

Aktualności, Bezpieczeństwo, Edukacja i sport

Dwa wnioski złożone przez Powiat Pruszkowski w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 uzyskały dofinansowanie. Dziś prezentujemy pierwszy z nich.

W ramach programu dwa projekty złożone przez Powiat Pruszkowski zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

1. Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim (całkowita wartość projektu 118 707,00 zł, wkład własny 32 819,00 zł, wysokość dofinansowania 85 888,00 zł)

2. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców (całkowita wartość projektu 194 500,00 zł, wkład własny 94 500,00 zł, wysokość dofinansowania 100 000,00 zł)

O projekcie „Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim”

Projekt zakłada realizację kompleksowych działań na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży podejmowanych przez dwie jednostki organizacyjne Powiatu:
1. Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie (MDK) – w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa młodzieży w wielu 16-19 lat;
2. Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie (ZOW) – w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wszystkie działania w projekcie są ze sobą związane i skupiają się wokół problematyki przeciwdziałania przemocy, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz podnoszenia świadomości na temat zagrożeń w zmieniającym się świecie, szczególnie dla dzieci w okresie dorastania. Nowoczesne technologie, mimo szerokich możliwości rozwojowych, niosą również poważne zagrożenia dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Ponadto, pomimo wielu kampanii informacyjnych i zachodzących zmian w świadomości społecznej, nadal dominują złe wzorce wychowawcze, przyzwolenie na fizyczne karanie dzieci, oraz stosowanie przemocy w związku. Projekt będzie realizowany przy współdziałaniu z gminami z terenu Powiatu, organizacji pozarządowych, Komendy Powiatowej Policji.

W ramach projektu realizowane będą m.in. warsztaty tematyczne. Warsztaty organizowane przez MDK będą skierowane do młodzieży w wieku 16-19 lat i odbywać się będą w siedzibie jednostki. Prowadzone będą przez ekspertów i doświadczonych trenerów.

Warsztaty antydyskrymininacyjne:
Podczas warsztatów przyjrzymy się mechanizmom wykluczenia i dyskryminacji, oraz mechanizmom uruchamianym na styku kultur. Zbadamy relacje zachodzące między grupami mniejszościowymi i większościowymi. Warsztat będzie również okazją do wypróbowania różnych sposobów reagowania na dyskryminację. Warsztaty będą prowadzone aktywnymi metodami w oparciu o trzy filary, którymi są: doświadczenie, relacja i efekt. Stworzymy uczestnikom okazję nie tylko do wysłuchania, ale i doświadczenia poruszanych treści, przez co proces uczenia jest głębszy, a wiedza lepiej zapada w pamięć. Budowanie otwartych i konstruktywnych relacji na sali szkoleniowej buduje pozytywną atmosferę i gotowość na zmianę wśród uczestników. Dzięki tym czynnikom, warsztaty przyniosą trwały efekt. Planujemy realizację 5 warsztatów, każdy dla 20 osób, czas trwania 4 godziny.

Warsztaty „Impreza”
Uczestnicy warsztatów skorzystają z zakupionych na potrzeby warsztatów alkogogli oraz narkogogli (planowane wykorzystanie w kolejnych działaniach Powiatu), aby doświadczyć reakcji organizmu na alkohol i narkotyki. Ich zachowania zostaną również sfilmowane i im zaprezentowane. Spotkają się również z gośćmi, którzy nadużywali środków psychoaktywnych, doświadczyli stalkingu po imprezie. Planujemy realizację 5 warsztatów, każdy dla 20 osób, czas trwania 4 godziny.

Warsztaty „Fake news”
Uczestnicy przyjrzą się swoim profilom społecznościowym, spotkają się z osobami, które doświadczyły przemocy w internecie – opowiedzą jak sobie z tym poradziły, jak należy reagować, jakie są konsekwencje prawne dla sprawcy.
Planujemy realizację 5 warsztatów, każdy dla 20 osób, czas trwania 4 godziny.

Warsztaty organizowane przez ZOW będą skierowane do osób dorosłych oraz dzieci
i młodzieży. Zostaną przeprowadzone w różnych lokalizacjach, tj. w szkołach, siedzibie jednostki.

Warsztat ” Bez klapsa – jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” – przeznaczony dla rodziców.
Warsztat ” Wyrażanie uczuć i emocji” – przeznaczony dla dorosłych przyczyniający się do zwiększenia umiejętności wyrażania w prawidłowy sposób uczuć i emocji.
Warsztat „Asertywna komunikacja” – dla dorosłych.
Warsztat „Umiejętności społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej” – przeznaczony dla dorosłych.
Warsztat ” Cyberprzemoc” – przeznaczony dla dzieci i młodzieży.
Warsztat „Trening kontroli złości” – 2 warsztaty przeznaczone dla dzieci, jeden organizowany w szkole, a drugi poza szkołą – w siedzibie ZOW w Piastowie.
Warsztat „Kształtowanie poczucia własnej wartości” – przeznaczony dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty Samoobrony
Zarówno MDK jak i ZOW zorganizują warsztaty z zakresu pozyskania umiejętności samoobrony dla różnych grup odbiorców.
Głównym celem warsztatów jest nabycie umiejętności pozbawienia napastnika zdolności do dalszej walki, nauczenie przewidywania sytuacji zagrożeń, ich unikania, przytomności umysłu i działania w stresie. MDK planuje przeprowadzenie 8 warsztatów, każdy dla minimum 14 osób w wielu 16-19 lat, czas trwania 2 godziny.

Drugi cykl warsztatów (kursów) z zakresu samoobrony zostanie zorganizowany przez ZOW
w Piastowie. Jeden z kursów zostanie on przeprowadzony podczas Pikniku Rodzinnego. Będzie to pokaz dla uczestników. Osoby chętne biorące udział w wydarzeniu będą mogły wziąć w nim udział (4h. 2 prowadzących). Drugi kurs zaplanowany do przeprowadzenia w jednej ze szkół dla osób dorosłych (8 h).

Ponadto planowane są również m.in. organizacja Mazowieckiego Kongresu Młodych „Włącz bezpiecznik” organizowany przez MDK, konkurs plastyczny, organizowany przez ZOW Piknik Rodzinny pod hasłem „Empatyczni@otwórz-oczy.pl” i nagranie spotu „Historia pewnego słowa” dotykającego tematu cyberprzemocy.

Więcej informacji o wynikach: razembezpieczniej.mswia.gov.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst