Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Szpital na Wrzesinie w nowej odsłonie już czeka na pacjentów

Aktualności

W piątek 6 lipca oficjalnie otwarto zmodernizowaną i rozbudowaną część szpitala powiatowego w Pruszkowie. Na zmodernizowanie oddziału chirurgii, dobudowę nowej części szpitala z nowoczesną izbą przyjęć i zakup nowego sprzętu przeznaczono łącznie kwotę ponad 9 milionów złotych. Jednak jak podkreślają zgodnie władze centralne, Radni i Zarząd Powiatu to środki, które są najlepszą inwestycją – w zdrowie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego.

Na zmiany i nową jakość opieki medycznej w szpitalu mieszkańcy powiatu czekali wiele lat. Zarząd i Radni widząc taką potrzebę konsekwentnie od początku kadencji zgodnie traktowali inwestycje w szpitalu jako jeden z najważniejszych punktów swoich prac. Pierwszym ich etapem był remont oddziału wewnętrznego, na który Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 1,9 miliona złotych. Gruntownie wyremontowana interna zaoferowała 21 łóżek dla pacjentów szpitala, a otwarto ją oficjalnie na początku 2017 roku. Zakończony dziś symbolicznie drugi etap modernizacji i rozbudowy szpitala zapoczątkowano podpisaniem umowy na jej wykonanie 12 września 2017 roku na co Zarząd i Radni Powiatu przeznaczyli kwotę ponad 4 milionów złotych. Niedługo potem, bo dokładnie 28 października 2017 roku dzięki staraniom Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery i pozytywnej rekomendacji Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w siedzibie Starostwa podpisano umowę na przekazanie dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 2017. Tym samym łączna kwota dotacji dla szpitala na jego modernizację i rozbudowę wyniosła dokładnie 7 306 506, 50 złotych. Nie był to koniec wsparcia finansowego. W roku 2018 Zarząd i Radni powiatu pruszkowskiego zdecydowali także o przekazaniu dodatkowej kwoty 1 400 000 zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla szpitala.

Jak podkreślał w swoim przemówieniu obecny na otwarciu Senator Konstanty Radziwiłł:
„Jako byłego Ministra Zdrowia bardzo cieszy mnie, że ta inwestycja poprzedzona jest solidnymi analizami rzeczywistego zapotrzebowania. [..] Niestety często bywa tak, że inwestycje są po prostu bardziej pomnikami tych, którzy je otwierają niż rzeczywiście pełnią istotną rolę w służbie zdrowia. Tutaj jest dokładnie odwrotnie”.

Z kolei Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zauważył: „Można postawić pytanie: jeżeli nie my to kto? Jeżeli nie dzisiaj to kiedy? […] To konkretny początek, który musi iść dalej. […] Obywatele muszą czuć się bezpiecznie, być zaopiekowani i mieć przeświadczenie, że ktoś zarządza po to żeby tak było. Nie tylko żeby mówić, ale i czynić”.

Starosta Maksym Gołoś w swoim wystąpieniu przede wszystkim dziękował Senatorowi, Wojewodzie, Radzie Powiatu i Zarządowi za wsparcie i zgodność co do wspólnie podejmowanych działań na rzecz poprawy służby zdrowia: „Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma rzeczy ważniejszych niż zdrowie i edukacja. Bo jedno daje poczucie bezpieczeństwa na teraz, a drugie daje poczucie bezpieczeństwa na przyszłość. […] Znamy potrzeby mieszkańców. Wiemy, że w Powiecie Pruszkowskim jest bardzo duże oczekiwanie, jeśli chodzi o pediatrię i ortopedię dziecięcą, ale znajdujemy się w takim momencie, że musimy cieszyć się z tego co mamy. Musimy wspólnie zabiegać o nasz wspólny interes, a w szczególności o jak najlepszą opiekę medyczną dla najmłodszych w przyszłości. Chciałbym wszystkim podziękować za to co udało się zrobić do tej pory, ale nie spoczywajmy na laurach i walczmy dalej, bo jest jeszcze wiele do zrobienia.”

Na koniec Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska wspomniała, że „Mam takie marzenie, abyśmy w niedalekiej przyszłości wspólnie świętowali rozbudowę szpitala i mam nadzieję, że to się ziści”.

Wszystkie działania podjęte na przestrzeni ostatnich lat złożyły się na efekty, które od dziś odczują wszyscy pacjenci, którzy będą przyjmowani i leczeni w szpitalu zapewniającym wysokie standardy opieki. Zmodernizowany oddział chirurgiczny ma obecnie 20 łóżek szpitalnych. Wszystkie sale zostały w pełni wyposażone i co ważne posiadają łazienki zatem komfort przebywających na oddziale pacjentów będzie zdecydowanie wyższy od tych z jakimi mieli do czynienia w szpitalu w minionych latach. Bardzo ważnym miejscem jest również sala intensywnego nadzoru dla pacjentów wymagających ciągłej obserwacji i monitorowania ich stanu zdrowia po zabiegach operacyjnych.

Z kolei nowa izba przyjęć podzielona została na gabinety przyjęć planowych i tak zwane gabinety przyjęć „ostrych” dla pacjentów, którzy przywożeni są karetkami pogotowia. Będą oni przyjmowani w specjalnie wydzielonej strefie izby przyjęć, która wyposażona jest w system monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Dzięki zakupionemu sprzętowi na miejscu będzie można od razu wykonać zdjęcia choćby zdjęcia RTG bez potrzeby transportowania pacjenta na inne oddziały szpitala. Mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego mijających szpital z pewnością rzuci się w oczy nowy podjazd dla karetek. Zaprojektowany jest tak, aby bez przeszkód mogły na nim pracować równocześnie minimum 2 karetki, a zespoły ratownicze miały na tyle dużo miejsca, aby w komfortowych warunkach przetransportować pacjentów do izby przyjęć.

Wykonane na przestrzeni kilku lat zmiany, dzięki racjonalnym decyzjom sprawiły, że szpital powiatowy w Pruszkowie obecnie świadczy usługi medyczne na zupełnie nowym poziomie. W początkowej fazie przygotowań również jest także Etap trzeci – dobudowanie nowego skrzydła, w którym znalazłby się m.in. nowy blok operacyjny. Na ten cel potrzeba ponad 20 mln zł, jednak już teraz czynione są starania, aby inwestycję zrealizować w niedalekiej przyszłości. Podczas odbywającej się 29 maja 2018 r. XLV Sesji Rady Powiatu Radni zdecydowali o zapisaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel kwoty 12 milionów złotych (6 milionów w roku 2019 i 6 milionów w roku 2020), a w przygotowaniu jest już projekt budowlany, który powstanie do końca września 2018 roku.

Wraz z dzisiejszym otwarciem pracownicy szpitala rozpoczynają proces przenoszenia pacjentów do nowych oddziałów, tak aby za kilka dni w pełni korzystać z możliwości jakie daje nowy oddział i izba przyjęć. Najlepszym zwieńczeniem dzisiejszych wydarzeń są słowa Dyrektora Szpitala Powiatowego Tomasza Sławatyńca, który powiedział: „Zaświeciło dziś słońce dla tego szpitala, zaświeciło słońce dla Powiatu Pruszkowskiego, ale przede wszystkim dla pacjentów. To bardzo ważny dzień w historii szpitala, powiatu i nas wszystkich.”

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst