Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLIV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLIV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-506/18/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-507/18/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-508/18/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji /BRZ-509/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017 /BRZ-510/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej /BRZ-511/18/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /BRZ-512/18/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-516/18/.
 13. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pruszkowskiego w 2017 roku /BRZ-513/18/.
 14. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu pruszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej /BRZ-515/18/.
 15. Informacja Nr 36/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 22 marca 2018 roku
  do 16 kwietnia 2018 roku /BRZ-514/18/.
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 18. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:

BRZ_506_18_zmiany WPF
BRZ_507_18_zmiany w budżecie
BRZ_508_18_umowa najmu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego
BRZ_509_zmiany do uchwały w sprawie dotacji dla szkół i placówek oświatowych
BRZ_510_2018 strategia rozwoju powiatu pruszkowskiego
BRZ_511_18_przekazanie Policji środków finansowych
BRZ_512_2018_delegowanie radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku BRZ_513_2018_sprawozdanie z działalności komendanta powiatowego policji w pruszkowie BRZ_514_2018 informacja o pracy zarządu
BRZ_515_2018 informacja psp
BRZ_516_18_przekazanie skargi do KR

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst