XLIV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLIV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-506/18/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-507/18/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-508/18/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji /BRZ-509/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017 /BRZ-510/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej /BRZ-511/18/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /BRZ-512/18/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-516/18/.
 13. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pruszkowskiego w 2017 roku /BRZ-513/18/.
 14. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu pruszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej /BRZ-515/18/.
 15. Informacja Nr 36/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 22 marca 2018 roku
  do 16 kwietnia 2018 roku /BRZ-514/18/.
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 18. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:

BRZ_506_18_zmiany WPF
BRZ_507_18_zmiany w budżecie
BRZ_508_18_umowa najmu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego
BRZ_509_zmiany do uchwały w sprawie dotacji dla szkół i placówek oświatowych
BRZ_510_2018 strategia rozwoju powiatu pruszkowskiego
BRZ_511_18_przekazanie Policji środków finansowych
BRZ_512_2018_delegowanie radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku BRZ_513_2018_sprawozdanie z działalności komendanta powiatowego policji w pruszkowie BRZ_514_2018 informacja o pracy zarządu
BRZ_515_2018 informacja psp
BRZ_516_18_przekazanie skargi do KR

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content