Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Projekt WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój!

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie od 1 marca 2018 roku realizuje projekt skierowany do rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W szczególności chodzi o usługi środowiskowe oraz usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój. Działanie na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi” zakłada rozwój i poprawę funkcjonowania łącznie 60 rodzin będących mieszkańcami powiatu pruszkowskiego – przebywających w pieczy zastępczej i kandydatów na rodziny zastępcze (40 rodzin) oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi (20 rodzin). Działania skierowane są także do ich otoczenia (tzn. osób bliskich).

W projekcie zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

 • diagnoza problemowa dla każdej rodziny,
 • trening kompetencji życiowych (dla dzieci i młodzieży – trening zastępowania agresji, integracja sensoryczna, socjoterapia),
 • coaching rodzicielski (konsultacje indywidualne lub rodzinne),
 • wyjazdowy trening kompetencji społecznych (3 dni integracji i poznawania siebie),
 • trening integracji emocjonalnej (dla dzieci i młodzieży),
 • trening kompetencji rodzicielskich,
 • grupa wsparcia,
 • superwizja realizatorów projektu,
 • trening komunikacji partnerskiej,
 • działania szkoleniowo – edukacyjne (szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkolenie rozszerzające dla rodzin zastępczych),
 • wsparcie asystenta (dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym),
 • wsparcie koordynatora pieczy zastępczej,
 • konsultacje psychologa,
 • usługi poradnictwa zdrowotnego.

Planowane efekty dla uczestników projektu:

 • wzrost kompetencji społecznych,
 • wzrost kompetencji rodzicielskich i wychowawczych,
 • wzmocnienie więzi rodzinnych,
 • nabycie kwalifikacji do sprawowania pieczy zastępczej,
 • wzrost kompetencji w zakresie sprawowania pieczy zastępczej,
 • utworzenie pięciu nowych rodzin zastępczych,
 • poprawa wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt poprzez kompleksowe wsparcie pozwala na lepsze poznanie siebie i swojego dziecka. Integruje środowiska pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych. Usprawnia komunikację  w rodzinie oraz z instytucjami pomocowymi.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 933 942, 87 zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 747 154,30 zł.

Szczegółowe informacje w siedzibie PCPR, ul. Drzymały 30, Pruszków lub telefonicznie:
22 738 15 01 (Sekretariat),
+48 609 674 344 (Koordynator projektu P. Ewa Baran),
+48 505 778 168,
lub mailowo pcpr@powiat.pruszkow.pl

Zachęcamy do zapisów!

PLAKAT-1

Plakat ogólny-1

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst