Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Niemal ćwierć miliona złotych dla organizacji pozarządowych

Aktualności, NGO

Dokładnie 222 tys. zł przeznaczył Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w I turze konkursu na realizację najciekawszych pomysłów dla mieszkańców naszego powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe. Otwarty konkurs ofert został już ogłoszony, dokumenty można składać do 5 marca.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w sześciu kategoriach z zakresu:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • pomocy społecznej,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • oświaty i wychowania,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wszystkie zgłoszone pomysły muszą być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, a szczególnie premiowane będą te skierowane do dużej liczby odbiorców – powyżej 100 osób z co najmniej dwóch gmin naszego powiatu. Ich realizacja musi nastąpić do 31 października, z wyjątkiem zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, którego termin wykonania ustalony został do 25 listopada br.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego po raz kolejny pokazał, że aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, przykłada dużą wagę do ich działalności, a także wierzy w potencjał trzeciego sektora w Powiecie. Z roku na rok obserwujemy coraz wyższy poziom składanych ofert. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie. Szczególnie liczę na ciekawe oferty w zakresie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” – podkreśla Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski.

Oferty można jeszcze składać do poniedziałku 5 marca w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30. Oceny zgłoszonych projektów dokonają do 9 kwietnia komisje konkursowe składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i Zarządu Powiatu. Wszystkie szczegóły konkursu można znaleźć w ogłoszeniu powiatpruszkowski.link/konkursNGO

Warto podkreślić, że środki dla organizacji pozarządowych, które przeznacza Powiat Pruszkowski, z roku na rok wzrastają: w 2015 r. wynosiły 106 000 zł, w 2016 r. – 195 000 zł, w 2017 r. – 227 000 zł, w 2018 roku – uwzględniając jeszcze przyszłą turę konkursu – jest to łączna kwota 320 000 zł.

Niemal ćwierć miliona złotych dla organizacji pozarządowych

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst