Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Niemal ćwierć miliona złotych dla organizacji pozarządowych

Aktualności, NGO

Dokładnie 222 tys. zł przeznaczył Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w I turze konkursu na realizację najciekawszych pomysłów dla mieszkańców naszego powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe. Otwarty konkurs ofert został już ogłoszony, dokumenty można składać do 5 marca.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w sześciu kategoriach z zakresu:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • pomocy społecznej,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • oświaty i wychowania,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wszystkie zgłoszone pomysły muszą być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, a szczególnie premiowane będą te skierowane do dużej liczby odbiorców – powyżej 100 osób z co najmniej dwóch gmin naszego powiatu. Ich realizacja musi nastąpić do 31 października, z wyjątkiem zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, którego termin wykonania ustalony został do 25 listopada br.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego po raz kolejny pokazał, że aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, przykłada dużą wagę do ich działalności, a także wierzy w potencjał trzeciego sektora w Powiecie. Z roku na rok obserwujemy coraz wyższy poziom składanych ofert. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie. Szczególnie liczę na ciekawe oferty w zakresie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” – podkreśla Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski.

Oferty można jeszcze składać do poniedziałku 5 marca w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30. Oceny zgłoszonych projektów dokonają do 9 kwietnia komisje konkursowe składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i Zarządu Powiatu. Wszystkie szczegóły konkursu można znaleźć w ogłoszeniu powiatpruszkowski.link/konkursNGO

Warto podkreślić, że środki dla organizacji pozarządowych, które przeznacza Powiat Pruszkowski, z roku na rok wzrastają: w 2015 r. wynosiły 106 000 zł, w 2016 r. – 195 000 zł, w 2017 r. – 227 000 zł, w 2018 roku – uwzględniając jeszcze przyszłą turę konkursu – jest to łączna kwota 320 000 zł.

Niemal ćwierć miliona złotych dla organizacji pozarządowych

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst