Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

OSP Moszna dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Aktualności

W sobotę 17 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie odbyła się uroczystość wręczenia aktu włączającego OSP Moszna do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki tej decyzji Powiat Pruszkowski jest jedynym powiatem w Polsce, w którym wszystkie jednostki należą do KSRG.

W uroczystości wzięli udział m.in. Senator RP Konstanty Radziwiłł i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. „Chciałbym podkreślić, że dzisiejszy dzień jest efektem starań wielu osób – przede wszystkim Was strażaków, lokalnej społeczności i lokalnych władz, ale także jest efektem decyzji, które zapadły na najwyższym szczeblu. Obecnie stoimy przed wyzwaniem – dla Was, dla władz samorządowych i państwowych, by w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej wstępowali coraz to nowi ludzie, bo OSP to nie tylko sprzęt i wyszkolenie druhów, ale przede wszystkim ważny społeczny komponent całego Systemu Ratowniczo-gaśniczego” – powiedział w swoim wystąpieniu Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś. Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Pruszkowskiego Magdalena Beyer przy okazji uroczystości poinformowała natomiast o możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, do którego dołączyła OSP Moszna, koordynuje działania Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne. Członkostwo w systemie wymaga gotowości operacyjnej, czyli posiadania przeszkolonych strażaków i niezbędnego sprzętu do zadań ratowniczych. Jednostka musi także zapewnić możliwość wyjazdu zastępu ratowniczego 24 h/dobę w odpowiednim czasie (maks. do 10 minut). Członkostwo w KSRG nakłada na jednostkę więcej obowiązków i zobowiązuje ją do przestrzegania zasad wynikających z przepisów i wytycznych dot. funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z drugiej strony to większe możliwości udziału w działaniach ratowniczych (poza terenem własnej Gminy), możliwość pozyskiwania dotacji na zakupy sprzętu i samochodów ze środków przewidzianych na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz wyróżnienie dla członków OSP za zaangażowanie w rozwój jednostki.

Na terenie Powiatu Pruszkowskiego funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których łącznie służy 587 strażaków, dysponujących w sumie 35 pojazdami. Jednostki te ciągle się rozwijają dzięki środkom otrzymywanym z Gmin oraz dofinansowaniom z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie wszystkie OSP w Powiecie Pruszkowskim są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

DSC01974 DSC02046 DSC02123 DSC02141 DSC02214 IMG_1193

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst