Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XLII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-462/18/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 109/1 oraz nr ew. 115/1 z obrębu Strzeniówka gm. Nadarzyn /BRZ-463/18/.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na rzecz Gminy Miasta Piastów /BRZ-464/18/.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Piastów /BRZ-465/18/.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwiązywania Problemów Osób ze Spektrum Autyzmu /BRZ-466/18/.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Pruszkowskim, na lata 2018-2020 /BRZ-467/18/.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, na lata 2018-2023 /BRZ-468/18/.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BRZ-469/18/.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji /BRZ-470/18/.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-472/18/.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-473/18/.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-474/18/.
 17. Informacja Nr 34/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 grudnia 2017 roku do 08 lutego 2018 roku /BRZ-471/18/.
 18. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 20. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady:

BRZ_462_18 – zmiany do budżetu 2018
BRZ_463_18 – niodpłatne nabycie prawa własności
BRZ_464_18 – zgoda na darowizne na rzecz Piastów
BRZ_465_18 – zgoda na przyjęcie darowizny od Piastów
BRZ_466_18 – w sprawie programu ze spektrum Autyzmu
BRZ_467_18 – program korekcyjno-edukacyjny
BRZ_468_18 – program przeciw przemocy w rodzinie
BRZ_469_18 – w sprawie ustalenia regulaminu wynagrazania
BRZ_470_18 – w sprawie dotacji dla szkół i placówek
BRZ_471_18 – informacja opracy Zarządu
BRZ_472_18 – plany pracy Rady
BRZ_473_18 – plany pracy Komisji stałych Rady
BRZ_474_18 – plany kontroli Komisji Rewizyjnej

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst