Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Otrzymaliśmy ponad 3,5 miliona dotacji na przebudowę ul. Regulskiej!

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

W środę 7 lutego Starosta Maksym Gołoś i Wicestarosta Krzysztof Rymuza podpisali w Nowym Dworze Mazowieckim umowę o udzielenie ponad 3,5 – milionowej dotacji dla Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę ul. Regulskiej po obu stronach Alej Jerozolimskich. Dotacja została przyznana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, na wniosek Zarządu Województwa, uchwałą z 30 stycznia 2018.

Całkowity koszt przebudowy ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach to 6 171 196,17 zł. Kwota dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pokrywa 60% kosztów inwestycji – dokładnie 3 702 717,70 zł.

W imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego chcę serdecznie podziękować Radnym Sejmiku Mazowieckiego i Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi za docenienie naszych starań i przyznanie tej ponad 3,5 – milionowej dotacji. Wsparta inwestycja zapewnia sprawne połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką oraz przyczynia się do polepszenia jakości transportu zwłaszcza dla mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Gminy Michałowice. Z pewnością zmodernizowana droga przyczyni się do pewnego rozładowania ruchu na drogach lokalnych – tak gminnych, jak i powiatowych” – mówi Starosta Maksym Gołoś.

Pierwszy etap prac na ul. Regulskiej (od drogi wojewódzkiej 719 do torów kolejki WKD) zakończył się już 4 stycznia tego roku, natomiast realizacja inwestycji na drugim odcinku – od ul. Bodycha do drogi wojewódzkiej 719 – jest planowana w 2 i 3 kwartale tego roku.

Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach niesie za sobą duże korzyści dla mieszkańców z terenu Powiatu Pruszkowskiego, takie jak poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodów i skrócenie czasu transportu. Inwestycja przysłuży się również lokalnym firmom, polepszając dojazd do ich siedzib. Jest to kolejny sukces Powiatu Pruszkowskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W tym i ubiegłym roku suma ich opiewa na ponad 12 milionów złotych.

DSC_7087DSC_7042DSC_7059DSC_7078DSC_7100

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst