Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Inicjatywa budowy pomnika na 100-lecie Odzyskania Niepodległości nabiera rozpędu

Aktualności, Kultura, NGO

Zainicjowana przez Starostę Maksyma Gołosia podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2017 roku idea łączy coraz więcej środowisk, a podejmowane przez nie wspólne działania owocują realną wizją śmiałego projektu.

Dokładnie 11 listopada 2017 roku w swoim wystąpieniu podczas obchodów Święta Niepodległości Starosta Maksym Gołoś mówił m.in.:

Patrząc w przyszłość, za rok o tej porze będziemy świętować setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Chciałbym, żebyśmy przez ten rok wykorzystali każdą nadarzającą się szansę, żeby pokolenia, które przyjdą po nas, tak dobrze pamiętały o Odzyskaniu Niepodległości i czym jest niepodległość tak jak my tutaj dzisiaj. […] Zwracam się tutaj do Was wszystkich Państwa i do Pana Prezydenta Jana Starzyńskiego przede wszystkim o to, abyśmy zrobili co w naszej mocy, aby w Pruszkowie powstał pomnik Czynu Niepodległościowego – mamy na to rok”. W ślad za tymi słowami pojawiło się wiele głosów organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych, które deklarowały chęć wsparcia i poparcia dla tej idei. Na tym etapie nie wskazywano ani miejsca, ani tym bardziej formy pomnika stojąc na stanowisku, że powinno być to efektem rozmów i prac szerszego grona. Jeszcze w listopadzie uchwałę w tej sprawie podjęła jednogłośnie Rada Powiatu Pruszkowskiego, wyrażając wsparcie dla podejmowanej inicjatywy, a podczas swojego gościnnego wystąpienia w trakcie XL Sesji Rady Miasta (28.11.2017) Starosta Maksym Gołoś zwrócił się do Prezydentów i Radnych miejskich o włączenie się do prac i wyrażenie swojego wsparcia. Przewodniczący Rady Krzysztof Biskupski, przyjmując złożoną przez Starostę propozycję projektu uchwały w tej sprawie, zapowiedział przekazanie jej do odpowiedniej komisji i poddanie pod głosowanie podczas sesji zaplanowanej na 14 grudnia 2017 roku. Tak się niestety nie stało i Rada Miasta nie wyraziła swojego stanowiska w tej sprawie. Punkt dotyczący inicjatywy budowy pomnika nie znalazł się również w porządku Sesji zaplanowanej na 1 lutego 2018 roku.

Odpowiedź na ideę budowy pomnika najszybciej podjęły lokalne organizacje kulturalne i patriotyczne, które widzą zarówno potrzebę wzniesienia takiego miejsca w przestrzeni Pruszkowa, jak i jeszcze ważniejszą przy tym potrzebę godnego uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. „Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczpospolitej i Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zainicjowały rozmowy, w których efekcie organizacje przy wsparciu Starosty zgłosiły akces do ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu, który dokładnie odpowiada na zaproponowaną 11 listopada 2017 roku ideę” – mówi Prezes PSP Piotr Zapart. To program „Kolumny Niepodległości” nawiązujący do upamiętniania dziesięciolecia niepodległości w 1928 roku. Wówczas to, dzięki inicjatywom lokalnych społeczności i władz, powstawały w kraju Pomniki Niepodległości. Teraz MON przy współpracy z lokalnymi samorządami i ich mieszkańcami chce to powtórzyć. Jak wyjaśnia Zastępca Komendanta Strzelców RP Piotr Lewandowski: „W ramach ogłoszonego projektu Ministerstwo będzie wspierać finansowo realizację projektu. W budżecie resortu przeznaczonym na obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zaplanowano na realizację tego programu 5 milionów złotych„. Widząc szanse na włączenie do programu podjętej w Powiecie Pruszkowskim inicjatywy, już na początku roku organizacje złożyły wniosek o włączenie do programu. W ślad za tym powołano grupę roboczą „Skwer Niepodległości”, do której dołączyło także m.in. Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe. Już 23 stycznia 2018 roku organizacje wystąpiły wspólnie do Przewodniczącego Rady Miasta Pruszków Krzysztofa Biskupskiego z apelem o podjęcie uchwały i wspólnych prac na rzecz realizacji idei budowy pomnika.

To naprawdę budujące widzieć jak zaproponowana idea nabiera realnych kształtów i daje szanse na powodzenie. Szczególnie że zaistniałe okoliczności m.in. ogłoszonego przez MON programu bardzo sprzyjają jego realizacji” – mówi Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś i dodaje: „To naprawdę ogromna szansa na stworzenie miejsca i pomnika z prawdziwego zdarzenia. Wierzę, że podjęcie stosownej uchwały i włączenie się w inicjatywę Prezydenta Starzyńskiego i Radnych Miejskich jest tylko kwestią czasu. Trudno wyobrazić sobie, aby przy tak rysujących się szansach i zaangażowaniu mieszkańców mogło być inaczej”.

Fot.1 Fot.2 Fot.3

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst