Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Plan sieci dróg powiatowych na lata 2017-2030

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego został opracowany plan sieci dróg powiatowych na lata 2017 – 2030. Podstawą opracowania był art. 20 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, iż do zarządcy drogi należy w szczególności opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.

Plan wskazuje, że obecna sieć dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego jest dobrze rozwinięta i spełnia oczekiwania lokalnej społeczności. Niemniej jednak sieć dróg wymaga wprowadzenia nowej organizacji, głównie poprzez zniesienie kategorii dróg powiatowych na odcinkach wykorzystywanych w ruchu lokalnym i niespełniających definicji dróg powiatowych.

Zaproponowana nowa sieć dróg powiatowych pozwoli:

  • zwiększyć nadzór nad poszczególnymi odcinkami dróg (w szczególności na terenach miejskich),
  • zoptymalizować koszty utrzymania (zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez zapewnienie ciągłości sieci dróg gminnych i powiatowych),
  • ubiegać się o dofinansowanie modernizacji, remontów dróg gminnych (z programów finansowania przeznaczonych dla gmin).
  • Powiat również może partycypować wspólnie z gminami w kosztach modernizacji, remontów przekazanych odcinków dróg.

W trakcie opracowania zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. W ich wyniku zebrano 405 formularzy ankietowych. Uwagi mieszkańców, które zostały uznane za zasadne, zostały uwzględnione w planie.

Plan sieci dróg powiatowych to 134 stronicowe opracowanie i mapy powiatu stanowiące propozycje nowego układu. Jedna mapa uwzględnia nowe S7 i nowe 721 BIS, druga przedstawia opracowanie bez uwzględnienia S7 i 721 BIS.

Poniżej pełne opracowanie z mapami:

Plan sieci dróg powiatowych dla Powiatu Pruszkowskiego v2.1

Wariant 0_11-14

Wariant 1_11-14

Oraz skrócona wersja opracowania:

Plan sieci dróg powiatowych

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst