Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowe stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

Aktualności

W poniedziałek 11 grudnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowana została uchwała Rady Powiatu dotycząca stawek za holowanie i usuwanie pojazdów w trybie art. 130a.

W związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 roku maksymalnych stawek opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. poz. 772) Rada Powiatu Pruszkowskiego podczas odbywającej się 28 listopada 2017 roku XL sesji podjęła uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego

Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego

Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego

Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego

 

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst