XLI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XLI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-452/17/.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-453/17/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-437/17/.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-438/17/.
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BRZ-454/17/.
 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” /BRZ-455/17/.
 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017” /BRZ-456/17/.
 4. Informacja Nr 33/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 23 listopada 2017 roku do 7 grudnia 2017 roku /BRZ-457/17/.
 5. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady:

BRZ_437_projekt WPF

BRZ_438_projekt budżetu 2018

BRZ_452_17 – zmiany do wpf

BRZ_453_17 – zmiany do budżetu 2017

BRZ_454_17 – zmieniająca rozkład godzin pracy aptek

BRZ_455_17 – program ochrony środowiska dla Powiatu

BRZ_456_17 – konsultacje społeczne

BRZ_457_17 – informacja o pracy zarządu

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content