Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XLI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-452/17/.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-453/17/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-437/17/.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-438/17/.
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BRZ-454/17/.
 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” /BRZ-455/17/.
 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017” /BRZ-456/17/.
 4. Informacja Nr 33/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 23 listopada 2017 roku do 7 grudnia 2017 roku /BRZ-457/17/.
 5. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady:

BRZ_437_projekt WPF

BRZ_438_projekt budżetu 2018

BRZ_452_17 – zmiany do wpf

BRZ_453_17 – zmiany do budżetu 2017

BRZ_454_17 – zmieniająca rozkład godzin pracy aptek

BRZ_455_17 – program ochrony środowiska dla Powiatu

BRZ_456_17 – konsultacje społeczne

BRZ_457_17 – informacja o pracy zarządu

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst