Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XL sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

 XL sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego BRZ-439/17/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-440/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. /BRZ-441/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 /BRZ-442/17/.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/285/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020 /BRZ-443/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na budowę pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 /BRZ-444/17/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-445/17/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-446/17/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej BRZ-448/17/.
 14. Informacja Nr 32/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 19 października 2017 roku do 16 listopada 2017 roku /BRZ-447/17/.
 15. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 17. Zamknięcie obrad.

Pobierz projekty uchwał Rady

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst