Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XL sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

 XL sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego BRZ-439/17/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-440/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. /BRZ-441/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 /BRZ-442/17/.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/285/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020 /BRZ-443/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na budowę pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918 /BRZ-444/17/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-445/17/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-446/17/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej BRZ-448/17/.
 14. Informacja Nr 32/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 19 października 2017 roku do 16 listopada 2017 roku /BRZ-447/17/.
 15. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 17. Zamknięcie obrad.

Pobierz projekty uchwał Rady

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst