Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu, Samorząd

Komunikat z posiedzeń Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 19 lutego 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. wniosek generalnej Dyrekcji róg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania opinii ZRID dla zadania „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie Gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) Paszków i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem);

2. wniosek gminy Raszyn dotyczący lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej 3120 W ul. Droga Hrabska w Ładach urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.

Zarząd uzgodnił:

1. inwestycję celu publicznego dla Gminy Raszyn dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej we wsi Raszyn, gm. Raszyn.

Zarząd postanowił:

1. wypowiedział umowę na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;

2. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na serwis techniczny systemów wentylacji mechanicznej, zlokalizowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;

3. przeprowadzić postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego;

4. przeprowadzić postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie sprzątania nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

5. przeprowadzić postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie remontu poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego poprzez ścinanie i uzupełnianie;

Zarząd upoważnił:

1. Ewę Borodzicz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do wydawania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.

Zarząd wyraził zgodę na:

1. objęcie patronatem V Koncertu Talentów organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

Zarząd nie wyraził zgody na:

1. na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3143 W, ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.

Zarząd zapoznał się z:

1. informacją na temat struktury zobowiązań finansowych SPZ ZOZ;

2. propozycją współpracy z Fundacją Kochaj Życie;

3. wizualizacją koncepcji sieci dróg powiatowych zawierającą wprowadzania ruchu zewnętrznego i wyprowadzania do ruchu kołowego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, z uwzględnieniem poprawy przepływu ruchu lokalnego;

4. informacją dotycząca planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz minimalną liczbą uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 do szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski;

5. informacją o obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Pruszkowskim.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst