Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Projekty unijne w Zespole Szkół Nr 1 w Pruszkowie

Aktualności, Edukacja i sport

W Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie rozpoczęła się realizacja dwóch kolejnych projektów, na które Powiat Pruszkowski wraz ze szkołą i Partnerami pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Bez nazwy1

Projekt pt. „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w obszarze IT – nowe możliwości dla technika informatyka i teleinformatyka” na lata 2017-2018 jest skierowany do uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz nowego zawodu – technik teleinformatyk, na który rośnie zapotrzebowanie na mazowieckim rynku pracy. W ramach projektu zostanie zmodyfikowany program nauczania do zawodu technik informatyk w zakresie wprowadzenia do kształcenia umiejętności z obszaru teleinformatyki oraz przygotowanie programu do zawodu technik teleinformatyk. Uczniowie – uczestnicy projektu będą brali udział w szkoleniach specjalistycznych i stażach zawodowych, a dla szkoły zostanie zakupione wyposażenie pracowni niezbędne do prowadzenia kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk. Wartość projektu to 431 975,00 zł.

Drugi projekt – „Kompetencje-Rozwój-Sukces” (na lata 2017-2019) ma na celu podwyższenie poziomu kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów, zgodnie z  oczekiwaniami pracodawców. W projekcie przewidziane są dodatkowe szkolenia zawodowe prowadzone przez specjalistów różnych branż z rynku pracy i przez wykładowców uczelni, a także dodatkowe praktyki zawodowe i staże. Zaplanowano również doposażenie pracowni dla technika pojazdów samochodowych (m.in. samochód jako pomoc dydaktyczna i linia do diagnostyki pojazdów), co przyczyni się do wzrostu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Wartość projektu to 571 832,50 zł.

Ponadto w obu projektach zaplanowano dla uczniów warsztaty zwiększające poziom tzw. umiejętności miękkich, niezbędnych na rynku pracy.

Warto przypomnieć, że w Zespole Szkół Nr1 realizowany jest już drugi rok projekt „Kalejdoskop kompetencji”, na który Powiat Pruszkowski wraz ze szkołą i partnerem pozyskał dofinansowanie z funduszy europejskich. Jego uczestnikami są uczniowie Technikum oraz Publicznego Gimnazjum nr2 – szkół wchodzących w skład Zespołu, a celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i poziomu kształcenia ogólnego, szczególnie w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i umiejętności językowych. Wartość projektu wynosi 487 637,50 zł, z tego dofinansowanie UE 390 110,00 zł.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst