Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 24 października 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-422/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski i studentów będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego i zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-423/17/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-424/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2025 /BRZ-425/17/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BRZ-426/17/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów
  /BRZ-427/17/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn
  /BRZ-428/17/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  /BRZ-430/17/.
 15. Informacja Nr 31/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 21 września 2017 roku do 12 października 2017 roku /BRZ-429/17/.
 16. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 17. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 19. Zamknięcie obrad.

pobierz projekty uchwał Rady

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst