Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXXIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 24 października 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-422/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski i studentów będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego i zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-423/17/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-424/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2025 /BRZ-425/17/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BRZ-426/17/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów
  /BRZ-427/17/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn
  /BRZ-428/17/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  /BRZ-430/17/.
 15. Informacja Nr 31/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 21 września 2017 roku do 12 października 2017 roku /BRZ-429/17/.
 16. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 17. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 19. Zamknięcie obrad.

pobierz projekty uchwał Rady

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst