Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rekrutacja do Młodzieżowej Rady Programowej

Aktualności

Razem z Młodzieżowym Domem Kultury w Pruszkowie zachęcamy aktywne osoby z terenu Powiatu Pruszkowskiego do współtworzenia Młodzieżowej Rady Programowej. Rekrutacja dotyczy osób w wieku 16-20 lat, które chcą mieć wpływ na ofertę MDK. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 października 2017.

Celem projektu jest powołanie Młodzieżowej Rady Programowej działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury. Jej zadaniem będzie przygotowywanie interesujących z punktu widzenia młodzieży wydarzeń wraz z pracownikami MDK-u oraz dostosowywanie oferty do potrzeb młodych mieszkańców naszego Powiatu.

Młodzieżowa Rada Programowa daje możliwość:

  1. Spotkania podobnych ludzi, którym zależy na stworzeniu oferty edukacyjno-kulturalnej dla młodzieży.
  2. Otrzymania wsparcia w postaci warsztatów liderskich, spotkań z ekspertami, itp.
  3. Zwiększenia swojej wiedzy z zakresu zarządzania projektem.
  4. Wpływu na planowane w MDKu przedsięwzięcia.

Formularz do pobrania: http://bit.ly/2xtGF3Y należy wypełnić i odesłać na adres: dyrektor@mdkpruszkow.pl do 31 października.

Prosimy pamiętać o dołączeniu rekomendacji od osoby, która potwierdza działalność społeczną kandydata (np. opiekun Samorządu, Prezes organizacji pozarządowej, Burmistrz, Dyrektor, itp.) lub 2 zaświadczeń o działaniach wolontariackich (nie starszych niż z 2015 r.).

rada młodzieżowa

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst