Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Kolejne dofinansowanie dla Liceum Zana!

Aktualności

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie po raz drugi otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w IV edycji konkursu w ramach programu „mPotęga”.

W IV edycji szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i biblioteki publiczne z całej Polski zgłosiły 769 projektów, na które przeznaczone zostanie blisko 1,5 mln zł, co jest najwyższą kwotą w historii programu. Dofinansowanie otrzyma statystycznie co 3 przedstawiony projekt. W projekcie wezmą udział uczniowie klas pierwszych i drugich liceum z oddziałów o profilu matematycznym. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie dwóch sesji w terenie pod hasłem „Matematyka w plenerze, czyli zmierz co nieosiągalne”. Sesja w plenerze poprzedzona będzie zajęciami pozalekcyjnymi w szkole przygotowanymi przez asystentów z klas trzecich, dla których będzie to powtórka planimetrii przed maturą. Zajęcia zakończą się testem z wiedzy.

Podczas pobytu w terenie uczniowie wyposażeni w linijki, metrówki, kartki papieru w kratkę, paliki ogrodnicze itp. wykonają potrzebne do obliczeń pomiary. Ich zadaniem będzie obliczenie wysokości drzewa, komina, chmur nad głową, szerokości rzeki, odległości widocznego obiektu, ocenienie czasu, itp. Ciekawym zadaniem będzie zmierzenie długości promienia Ziemi – do tego pomiaru będziemy szukali w terenie w dzień słoneczny cembrowanej studni. Uczniowie pracować będą w zespołach 4 lub 5 osobowych. Każdy zespół dokona pomiarów i obliczeń tych samych obiektów. Różnice w dokonanych obliczeniach będą przyczynkiem do omówienia błędów i wprowadzenia uczniów w teorie błędów i ich szacowanie.Część zajęć omawiających teorie błędów i ich ocenę będzie prowadzona przez asystentów. Po wyjeździe plenerowym projekt kontynuowany będzie na zajęciach pozalekcyjnych.

Na zakończenie praktycznej części projektu uczestnicy ponownie wyruszą w teren. Dokonają pomiarów niedostępnych obiektów w najbliższym otoczeniu, w którym mieszkają czyli: komin fabryczny, najwyższe drzewo w parku, odległość góry śmieci (wysypisko śmieci) od najbliższego zabudowania itp. Swoje obliczenia porównają uruchamiając odpowiednią aplikację w telefonie komórkowym.

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii, który wprowadzi uczniów w najnowsze metody dokonywania pomiarów obiektów nieosiągalnych. Na wykładzie omówiony będzie cyfrowy model rzeźby terenu na podstawie scaningu laserowego z ujęcia lotniczego oraz opisane zostaną metody przygotowania geograficznych systemów informacyjnych GIS. Projekt zakończy test i ewaluacja. Wszystkie działania będą opisywane i umieszczane na witrynie Google https://sites.google.com/site/matematykawplenerze/

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst