Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zmiany w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Podczas wczorajszej XXXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego nastąpiły zmiany w Zarządzie Powiatu. Rezygnację z funkcji złożyła Pani Ewa Borodzicz. W jej miejsce Rada Powiatu powołała dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Pana Dariusza Nowaka

Podczas Sesji Rady w porządku obrad pojawił się punkt dotyczący rezygnacji z funkcji członka zarządu Pani Ewy Borodzicz. Rada przyjęła rezygnację. Jako kandydata do Zarządu Powiatu wskazano Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Nowaka, którego rekomendował Starosta Maksym Gołoś. W wyniku tajnego głosowania Pan Dariusz Nowak został wyznaczony na nowego członka zarządu powiatu pruszkowskiego, jednocześnie rezygnując z pełnienia dotychczasowej funkcji w Radzie.

ppetmp

Od lewej: Zdzisław Brzeziński, Mirosław Chmielewski, Ewa Borodzicz, Starosta Maksym Gołoś, Wicestarosta Krzysztof Rymuza

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, od lewej: Zdzisław Brzeziński, Mirosław Chmielewski, Dariusz Nowak, Starosta Maksym Gołoś, Wicestarosta Krzysztof Rymuza

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst