Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski doceniony za cyfryzację urzędu

Aktualności

Zostaliśmy nagrodzeni podczas Konferencji Techniczej w Jachrance. Nasz wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zdobył wyróżnienie za wdrożenia innowacyjnych elementów technologii ułatwiających współpracę z klientami urzędu.

W trakcie trwania Konferencji „Nowoczesne technologie w prowadzeniu Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” nasz wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami otrzymał nagrodę za wdrożenia elementów technologii iGeoMap/ePODGiK i został tym samym wyróżniony na tle 15 powiatów z całej Polski, uczestniczących w konferencji.

Dzięki temu, że poziom cyfryzacji wydziału jest coraz większy, do użytku został oddany system informacji przestrzennej: pruszkowski.e-mapa.net. Dokładnie 9 sierpnia została także przeprowadzona pierwsza narada koordynacyjna online. Narady koordynacyjne to stałe posiedzenia ekspertów opiniujących zgodność danej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas na stacjonarne narady koordynacyjne przyjeżdżało łącznie 17 ekspertów i przedstawicieli gmin. Obecnie, dzięki wprowadzeniu elektronicznych narad koordynacyjnych, w opiniowaniu projektów bierze udział 21 przedstawicieli, którzy docenili możliwość współpracy bez potrzeby osobistego stawiania się w urzędzie.

Uruchomiony moduł technologii iGeoMap/ePODGIK pozwala także na elektroniczne składanie wniosków do rozpatrzenia podczas narad. Od początku 2017 r. wpłynęło 781 wniosków, z czego już 91 zostało złożonych poprzez platformę internetową. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie www.epodgik.pl wnioskodawca może także m.in. dokonać opłaty z wykorzystaniem płatności internetowych.

Dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, w tym narad koordynacyjnych przeprowadzanych przez Internet, mieszkańcy zyskują m.in. mniejsze kolejki do stanowiska obsługi mieszkańca i kasy, a wnioskodawcy oszczędzają czas na dojazd do siedziby Starostwa.

Inne wydziały naszego urzędu także stopniowo dołączają do cyfryzacji swoich zasobów, które na bieżąco będą publikowane w portalu pruszkowski.e-mapa.net. Działania te wpisują się w ideę cyfrowego otwarcia urzędu – do tej pory wprowadziliśmy już elektroniczny system kolejkowy, moduł płatności BLIK w kasach Starostwa, a niebawem możliwość załatwiania wielu spraw online.

Nagroda za cyfryzację

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst