Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXXVII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXVII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 26 września 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-402/17/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-403/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2017 oraz przedłożenia sprawozdania z badania /BRZ-404/17/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BRZ-405/17/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BRZ-406/17/.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie województwa w roku 2016 /BRZ-408/17/.
 11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pruszkowskiego w 2016 roku /BRZ-409/17/.
 12. Informacja Nr 30/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 sierpnia 2017 roku do 14 września 2017 roku /BRZ-407/17/.
 13. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 15. Zamknięcie obrad.

Pobierz projekty uchwał Rady

                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                        Rady Powiatu Pruszkowskiego

                                                                                              Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst