Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXVII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXVII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 26 września 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-402/17/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-403/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2017 oraz przedłożenia sprawozdania z badania /BRZ-404/17/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BRZ-405/17/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BRZ-406/17/.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie województwa w roku 2016 /BRZ-408/17/.
 11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pruszkowskiego w 2016 roku /BRZ-409/17/.
 12. Informacja Nr 30/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 sierpnia 2017 roku do 14 września 2017 roku /BRZ-407/17/.
 13. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 15. Zamknięcie obrad.

Pobierz projekty uchwał Rady

                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                        Rady Powiatu Pruszkowskiego

                                                                                              Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst