Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Analiza barier architektoniczno – infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaprasza wszystkich mieszkańców do zapoznania się z dokumentem pod nazwą „Analiza barier architektoniczno – infrastrukturalnych dla osób z niepełnosprawnością na terenie Powiatu Pruszkowskiego” oraz wnoszenia uwag dotyczących opracowanego dokumentu.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie kluczowych miejsc na terenie Powiatu Pruszkowskiego, które stanowią barierę – fizyczną przeszkodę ograniczającą dostęp między innymi do obiektów budowlanych i chodników dla osób niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się w szczególności osób na wózkach, niewidomych, niedosłyszących oraz osób ze schorzeniami ruchu i słuchu.

Wszelkie uwagi dotyczące dokumentu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres akuruliszwili@powiat.pruszkow.pl do 21 września 2017 roku.

pobierz dokument – analiza barier

Inicjatorem pomysłu był radny Artur Świercz.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst