Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Szansa dla początkujących społeczników – startuje Projekt „Powiatowa Kuźnia Aktywności Obywatelskiej”

Aktualności, NGO

W weekend 9-10 września rozpoczyna się realizacja zadań Projektu „Powiatowa Kuźnia Aktywności Obywatelskiej” wspieranego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt przygotowany został w partnerskiej współpracy 9 stowarzyszeń społeczno – obywatelskich z terenu powiatu pruszkowskiego oraz starostwa powiatowego w Pruszkowie.

Wśród kilku tysięcy projektów społecznych zgłoszonych do tegorocznej edycji FIO przez organizacje pozarządowe z terenu całego kraju Projekt „Powiatowa Kuźnia Aktywności Obywatelskej” przygotowany przez nasze organizacje znalazł się wśród najwyżej ocenionych i uzyskał tym samym fundusze potrzebne na jego realizację. To pierwszy tak duży projekt społeczny dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na terenie powiatu pruszkowskiego. Projekt ma za zadanie wsparcie rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej na terenie powiatu poprzez aktywizację lokalnych grup nieformalnych oraz stowarzyszeń o charakterze obywatelskim. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym w partnerstwie 9 doświadczonych stowarzyszeń obywatelskich działających na terenie wszystkich 6 gmin powiatu pruszkowskiego, przy jednoczesnym wsparciu i partnerstwie samorządu powiatu pruszkowskiego. Głównym celem projektu jest wyszukanie na terenie wszystkich gmin powiatu lokalnych środowisk społecznych podatnych na aktywizację obywatelską oraz udzielenie im wsparcia w rozwoju poprzez praktyczne, warsztatowe szkolenia, indywidualne doradztwo i integrację środowiskową. Realizacja tego procesu znajdzie finał w postaci wydawnictwa pt. „Standardy rozwoju aktywności obywatelskiej w Powiecie Pruszkowskim”, które będzie podsumowaniem osiągnięć projektu, a zarazem poradnikiem dla początkujących obywatelskich społeczników i wzorcem inspirującym inne samorządy powiatowe do podejmowania podobnych działań aktywizujących lokalne społeczności obywatelskie.

Projekt zakłada między innymi:

– rozwinięcie akcji informacyjnej z udziałem wszystkich społecznych nośników informacyjnych działających na terenie powiatu i dzięki temu dotarcie do wszystkich lokalnych środowisk społecznych dysponujących potencjałem do działań obywatelskich z ofertą udziału w projekcie, który pozwoli im na optymalny rozwój działań lokalnych

– przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-warsztatowego oraz doradczego dla ok. 20 liderów lokalnych społeczności obywatelskich z terenu całego powiatu pruszkowskiego, który pozwoli im na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwijania działań społeczno-obywatelskich w ich lokalnych społecznościach

– powołanie zespołu ekspertów składającego się z doświadczonych liderów organizacji obywatelskich działających z sukcesem na terenie wszystkich gmin powiatu pruszkowskiego, których rolą będzie coaching i mentoring dla uczestników projektu oraz wypracowanie standardów rozwoju aktywności obywatelskiej na terenie powiatu

– utworzenie stałej sieci wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń organizacji oraz grup obywatelskich na terenie powiatu

Elementem centralizującym i ułatwiającym realizację projektu będzie oparcie jego działań o Centrum Dialogu Społecznego Powiatu Pruszkowskiego, spełniającego rolę powiatowego centrum organizacji pozarządowych. W ośrodku tym będzie się mieścił stały punkt informacyjny i doradczy dla uczestników Projektu oraz będą się odbywały przewidziane spotkania i zajęcia szkoleniowo-warsztatowe.

Harmonogram działań przewiduje w miesiącach wakacyjnych rekrutację uczestników we wszystkich gminach powiatu pruszkowskiego, zaś od września do listopada intensywny, częściowo wyjazdowy, program szkoleń , warsztatów i praktyk dla początkujących społeczników.

Projekt zakończy się w grudniu br. dużą konferencją społeczną sumującą osiągnięcia i uzyskane efekty, z szerokim udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców z terenu powiatu pruszkowskiego.

Organizacje – partnerzy w realizacji Projektu:

– organizacje partnerskie – liderzy projektu:

> Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy

> Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa”

– organizacje partnerskie – partnerzy organizacyjni:

> Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

> Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”

– organizacje partnerskie – ambasadorowie projektu na terenie poszczególnych gmin:

> Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy – gmina Pruszków

> Stowarzyszenie Projekt Brwinów – gmina Brwinów

> Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Komorów „Komorowianie” – gmina Michałowice

> Towarzystwo Przyjaciół Gminy Nadarzyn – gmina Nadarzyn

> Stowarzyszenie „Możesz” – gmina Piastów

> Stowarzyszenie Projekt Raszyn – gmina Raszyn

Partnerem samorządowym Projektu, udostępniającym szereg organizacyjnych możliwości do jego realizacji, jest Powiat Pruszkowski.

 

Biuro Projektu:

e-mail: ngo.pruszkow@gmail.com

tel.mob. 501 750 705

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst