Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Aktualności, Edukacja i sport

Za nami dzień, w którym uczniowie i nauczyciele spotykają się na uroczystościach rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. To wyjątkowe chwile, w których mogliśmy towarzyszyć szkołom. Mamy nadzieję, że uczniowie wracają z wakacji z dużymi pokładami energii.

Przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Pruszkowskiego wzięli udział w uroczystościach powitania nowego roku szkolnego. Rozpoczęliśmy go razem z uczniami i gronem pedagogicznym w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych rozpoczynał rok szkolny jako pierwszy, tam Starosta Maksym Gołoś przekazał uczniom sprzęt komputerowy na kwotę 40.000 złotych, kolejną wizytę złożyliśmy w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego gościli Macieja Kopeć – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Andrzeja Sosnowskiego Mazowieckiego Wicekurator Oświaty, Marię Makowską Przewodniczącą Rady Powiatu, Starostę Maksyma Gołosia i Wicestarostę Krzysztofa Rymuzę. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z początkiem nowego roku także otrzymało sprzęt komputerowy do wyremontowanej pracowni informatycznej za kwotę 40.000 złotych. W Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie gościła witając nowy rok szkolny Pani Ewa Borodzicz Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Oprócz życzeń samych sukcesów, owocnej pracy i udanego roku szkolnego przyznano 13 stypendiów naukowych za rok szkolny 2016/2017. Zostały wręczone również stypendia artystyczne i sportowe, a także przekazano dwie nagrody Starosty Pruszkowskiego za najlepsze wyniki w egzaminie maturalnym. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst