Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uroczyste nadanie stopnia mianowanego nauczycielom

Aktualności, Edukacja i sport

Pięć nauczycielek ze szkół naszego Powiatu odebrało dziś z rąk członków Zarządu nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Warunkiem nadania stopnia  awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego jest – prócz posiadania odpowiednich kwalifikacji i wcześniej uzyskanego stopnia nauczyciela kontraktowego –  odbycie stażu trwającego od 2 do 3 lat, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego  z okresu stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją (w naszym przypadku powołaną przez Zarząd Powiatu). Stopień nauczyciela mianowanego nadaje Starosta  w drodze decyzji.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie wg roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić  i wychowywać  młode pokolenie  w duchu umiłowania Ojczyzny,  tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.” wedle uznania ślubującego.

Stopień nauczyciela mianowanego nadano:

dr Beata Barbara Brodowska,

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie

Nauczyciel fizyki, fizyki w naukach przyrodniczych i przyrody

 

mgr Małgorzata Derebecka,

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pruszkowie,

Nauczyciel języka polskiego, podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Ewa Kaczyńska,

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie,

Nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości

 

mgr Maja Przyborska – Olech,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie,

Nauczyciel pedagog i psycholog

 

mgr Małgorzata Szpura,

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie,

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, etyki, pedagog szkolny

Serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów i radości z wykonywanej pracy!

 FullSizeRender 66 2224444 55555 777777 88888 9999

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst