Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXXV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-379/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-380/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Powiatem Pruszkowskiemu i Gmina Miastem Piastów nieruchomości położonych w Piastowie
  /BRZ-381/17/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną /BRZ-382/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy /BRZ-383/17/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Branżowa Szkołę I stopnia Specjalną
  /BRZ-384/17/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Branżową Szkołę I stopnia /BRZ-385/17/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych /BRZ-386/17/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na lata 2017-2020 /BRZ-387/17/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-389/17/
 16. .Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-390/17/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-391/17/.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-392/17/.
 19. Informacja Nr 29/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 czerwca 2017 roku do 17 sierpnia 2017 roku /BRZ-388/17/.
 20. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 22. Zamknięcie obrad.

 pobierz projekty uchwał Rady

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst