Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-379/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-380/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Powiatem Pruszkowskiemu i Gmina Miastem Piastów nieruchomości położonych w Piastowie
  /BRZ-381/17/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną /BRZ-382/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy /BRZ-383/17/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Branżowa Szkołę I stopnia Specjalną
  /BRZ-384/17/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Branżową Szkołę I stopnia /BRZ-385/17/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych /BRZ-386/17/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na lata 2017-2020 /BRZ-387/17/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-389/17/
 16. .Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-390/17/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-391/17/.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-392/17/.
 19. Informacja Nr 29/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 czerwca 2017 roku do 17 sierpnia 2017 roku /BRZ-388/17/.
 20. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 22. Zamknięcie obrad.

 pobierz projekty uchwał Rady

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst