Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, realizując ideę przyjaznego i nowoczesnego urzędu wykonuje kolejny krok w drodze do jeszcze łatwiejszego dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e-usługi). W poniedziałek 21 sierpnia o godz. 11:00 w Starostwie podpiszemy umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Wdrożenie tego systemu odbędzie się w ramach projektu „Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim” realizowanego w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Starostwa Powiatowego, aby zapewnić mieszkańcom świadczenie usług za pomocą Internetu. Spośród ponad 300 spraw realizowanych w 17 komórkach organizacyjnych, biorąc pod uwagę kwestie popytowe, a także organizacyjne i finansowe, w pierwszej kolejności do wdrożenia wyodrębniono usługi, które koncentrują się w obszarach:

  • sprawy komunikacyjne w tym: rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień
    do kierowania pojazdami, transport drogowy
  • sprawy dotyczące ochrony środowiska
  • sprawy obywatelskie
  • sprawy z zakresu prawa budowlanego

Do wdrożenia w ramach projektu zaplanowano ostateczną liczbę 32 e-usług publicznych, kluczowych z punktu widzenia usprawnienia działań administracji publicznej. Zaoferowane w ramach projektu usługi zapewnią mieszkańcom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do usług świadczonych przez nasz urząd. To również realna oszczędność czasu i sprawniejsza obsługa w samym urzędzie. Wartość projektu to kwota 2 423 900,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1 898 400,00 zł, wkład własny Powiatu Pruszkowskiego 474 600,00 zł oraz dodatkowe środki finansowe w wysokości 50 900,00 zł na szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników.

eusługi grafika

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst