Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowe zasady segregacji odpadów

Aktualności

W lipcu weszły w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady wprowadzające obowiązkową segregację odpadów komunalnych na 4 frakcje: szkło wrzucamy do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego. W rezultacie tych zmian każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje odpadów będzie miał cztery, dzięki czemu więcej odpadów ma podlegać recyklingowi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa  Środowiska  ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca br., odpady mają być selektywnie zbierane u źródła, czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady komunalne – w podziale na cztery frakcje.

Ministerstwo poinformowało także, że po wejściu w życie przepisów samorządy będą miały pół roku „na dostosowanie i opisanie pojemników”, tak by mieszkańcom ułatwić segregację. Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach, gminy będą miały jednak pięć lat (maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.). MŚ wprowadziło też okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszania już obowiązujących umów z firmami odbierającymi śmieci. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów.

Ulotka dla starostwa 2-1

– Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce – jak podkreślił na konferencji wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi.

Ministerstwo Środowiska wskazuje ponadto, że w projektowanej przez  Polski rząd gospodarce cyrkularnej, czyli takiej, gdzie odpady nie trafiają na składowiska, a są ponownie przetwarzane, poziom recyklingu odpadów komunalnych w perspektywie 2030 r. wzrosnąć może do 65 proc. Z kolei składowanie odpadów miałoby być ograniczone do 10 proc. MŚ przestrzega też, że jeśli nie wprowadzimy nowych zasad, nie będziemy mogli sięgnąć po 1,3 mld zł z UE na gospodarkę odpadową. Wysokie kary będą nam też groziły, jeśli w  2020 r. nie osiągniemy odpowiednich poziomów recyklingu.

Aby działania te były w pełni skuteczne – i zarazem zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju – musi im towarzyszyć wzrost świadomości ekologicznej, prowadzącej do zaangażowania mieszkańców w segregację i prawidłową gospodarkę odpadami. Bardzo istotnym elementem w realizacji planów gospodarki odpadami, w tym szczególnie programów selektywnej zbiórki odpadów są więc działania w zakresie edukacji ekologicznej. Edukacja ekologiczna jest wręcz niezbędnym warunkiem skutecznego wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów.  Konieczność edukacji społeczeństwa wynika też bezpośrednio z zapisów prawa, w tym między innymi  zawartych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”.  Stąd kolejny obowiązek włączenia problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju do programu nauczania we wszystkich typach szkół w Polsce.

Już od września br. ruszają nowe projekty  z cyklu  „Przetwarzanie świata” organizowane przez PROJEKT RASZYN – dofinansowane przez samorząd woj. mazowieckiego (oraz m.in. firmę PU HETMAN z Nadarzyna).  Zajęcia o tematyce ekologicznej skierowane będą do przedszkolaków oraz uczniów m.in. z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Założeniem tych działań najczęściej jest zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowiska poprzez wysegregowanie w gospodarstwach domowych surowców wtórnych czy zapobieganie tworzeniu na terenach gmin (zwłaszcza wiejskich) dzikich wysypisk.

 

źródło: PU Hetman Sp. z o.o.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst