Przedłużamy termin ankiet dotyczących planu sieci dróg powiatowych

Aktualności

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przedłuża termin wypełniania ankiet dotyczących przygotowania planu sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na lata 2017 – 2030 do 15 września 2017 roku. Pozyskane informacje pomogą przygotować finalną wersję dokumentu.

Plan sieci dróg na lata 2017-2030, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne do pobrania poniżej w wersji elektronicznej, a także w wersji papierowej w siedzibie Starostwa przy ulicy Drzymały 30  w kancelarii urzędu w godz. od 800 do 1600 w dni robocze. Dołączony dokument do pobrania skupia się na kwestiach planu, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców dlatego szczególnie zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

  • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: infrastruktura@powiat.pruszkow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PLAN DRÓG”,
  • drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, ul. Drzymały 30 w Pruszkowie w kancelarii urzędu w godz. od 800 do 1600 w dni robocze.

pobierz formularz w .doc

pobierz plan sieci dróg