Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rozstrzygnięcie drugiej tury konkursu ofert NGO. Sprawdź kto otrzymał dotacje

Aktualności, NGO

Organizacje społeczne działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego mogły do 12 czerwca składać wnioski o dofinansowanie zadań, które planują zrealizować na przestrzeni roku 2017. Do rozdysponowania w drugiej transzy dotacyjnej było 80 500 złotych.

Po zapoznaniu się z protokołami komisji konkursowych z 22 i 30 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wybrał następujące oferty oraz przyznał dotacje:

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta pod nazwą „Opłatek dla niewidomych i słabowidzących” – 5400,00 zł.
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
  w Pruszkowie, oferta pn. „Warsztaty teatralne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” –3580,00 zł.
 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, oferta pod nazwą. „IV wakacyjne warsztaty terapeutyczne” – 6020,00 zł.

Z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

 • Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, oferta pn. „Szkolenie liderów młodzieżowych fundamentem wolontariatu” – 2000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn, oferta pn. „Aktywizacji integracja społeczności lokalnych: Nadarzyn i Raszyn – Razem dla Kościuszki” – 4000,00 zł.
 • Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, oferta pn. „Publikacja- Logika pisania ofert dla organizacji pozarządowych” – 4000,00 zł.
 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”, oferta pn. „Aleksander Janowski i inni – Ludzie i idee Miasta Ogrodu Komorów 2.0” – 3000,00 zł.

Z zakresu oświaty i wychowania:

 • Fundacja Upstarter, oferta pn. „Warsztaty ze skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty Skuteczne działanie w 7 krokach 2.0” – 6680,00 zł warunek: złożenie aktualizacji oferty w części kosztorysowej oraz rozpisanie kalkulacji kosztów ze szczegółowym podziałem na poszczególne elementy – w razie braku złożenia tej aktualizacji umowa na realizację zadania nie zostanie zawarta,Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie, oferta pn. „Ku pamięci naszej – warsztaty popularyzujące ważne wydarzenia historyczne”– 4 400,00 zł.

Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”, oferta pn. „Dziedzictwo przyrodnicze w dolinie Utraty 2.0 – wzdłuż Utraty: od Paszkowa do Pruszkowa” – 6490,00 zł warunki podpisania umowy i przyznania dotacji określone w protokole z posiedzenia komisji konkursowej:
  – złożenie zaświadczenia o posiadanym przez Towarzystwo prawie do umieszczenia tablic w pasie rzeki Utrata,
  – opracowanie szlaku poruszania się obiektami (kajaki, rowery) po rzece Utrata, określenie odcinków rzeki, po których jest to możliwe,
  – uporządkowanie kalkulacji kosztów w ofercie.

Z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, oferta pn. „Wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla podopiecznych Szlakiem Tęczy” – 10 000,00 zł.

DSC_4633

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst