Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego z absolutorium

Aktualności

W porządku ostatniej XXXIII sesji Rady Powiatu znalazły się dwa ważne punkty dotyczące pracy Zarządu. To między innymi głosowanie nad uchwałą za wykonanie budżetu w roku 2016 i udzielenie absolutorium Zarządowi – to zawsze ważny moment dla prac władz samorządowych. W obu przypadkach wyniki głosowania były pozytywne. Radni pozytywnie ocenili pracę członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego ze Starostą Maksymem Gołosiem na czele.

Spośród wielu punktów porządku obrad Rady Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 czerwca to dwa miały największe znaczenie dla prac Zarządu. Punkty 5 i 6 porządku, czyli odpowiednio podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2016 rok. Podczas głosowania nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu głosowało 25 Radnych. Za przyjęciem zagłosowało 21 Radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

buuudżet

Drugie z najważniejszych tego dnia głosowań dotyczyło udzielenia przez Radę Powiatu absolutorium Zarządowi. To zawsze ważny moment dla każdej jednostki samorządowej. Czym jest absolutorium? To określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony (w tym wypadku Radę Powiatu) na podstawie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni. Nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z postawieniem wniosku o odwołanie Zarządu. Wniosek ten może być głosowany dopiero po 14 dniach od dnia nieudzielenia absolutorium np. podczas kolejnej sesji Rady. We wtorkowym głosowaniu wzięło udział 25 Radnych, spośród których 15 było Za, a 10 wstrzymało się od głosu.

absolutorium

Starosta Maksym Gołoś dziękując za udzielenie absolutorium przez Radnych podkreślał, że stoi za tym rok intensywnej pracy: „Myślę, że ten rok i rok przyszły pokażą, że mamy bardzo jasno wytyczony kierunek, który wyznaczyliśmy sobie na początku tej kadencji i z pełną konsekwencją do niego zmierzamy.” Wicestarosta Krzysztof Rymuza po głosowaniu dodał: „Liczę, że po kolejnym absolutorium będziemy dumni z wyników i zobowiązujemy się wszyscy do pracy w tym celu wspólnie z naszym koalicjantem i wszystkimi Radnymi.”

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst