Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Starostwo wprowadza jeszcze bardziej przejrzystą politykę finansów publicznych

Aktualności, Gospodarka i inwestycje, Kultura

Starosta Maksym Gołoś na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Nowaka podpisał 9 czerwca zarządzenie wprowadzające obowiązek podawania do wiadomości publicznej informacji na temat zawieranych przez Starostwo umów i porozumień.

Dziś nikt nie ma wątpliwości, że obywatele mają prawo wiedzieć, na co wydawane są publiczne pieniądze. Jawność i transparentność prowadzonych działań przez cały czas towarzyszy pracom Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Do tej pory wszelkie informacje np. na temat zawieranych umów były oczywiście dostępne dla mieszkańców. Drogą do ich uzyskania było złożenie w trybie dostępu do informacji publicznej zapytania, na które urząd ma obowiązek odpowiedzieć. Wzorem innych samorządów Powiat Pruszkowski postanowił pójść o krok dalej i ułatwić wszystkim dostęp do wiedzy o zawieranych umowach. To kolejny z elementów podnoszących standardy pracy pruszkowskiego starostwa na wielu polach współpracy z mieszkańcami. Wystarczy przywołać oddane nie tak dawno w ręce organizacji pozarządowych Centrum Dialogu Społecznego, przeprowadzane regularnie z NGO konsultacje działań, wysokie standardy obsługi klientów starostwa czy przekazanie w ręce mieszkańców inicjatywy uchwałodawczej, dzięki której mają realny wpływ na pracę Rady Powiatu. Kolejne z takich działań zainicjował Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dariusz Nowak, który podczas XXXII sesji Rady Powiatu 30 maja 2017 roku zgłosił wniosek o wprowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych i porozumień zawieranych przez urząd. Na odpowiedź Starosty Maksyma Gołosia nie trzeba było czekać długo, bo już 9 czerwca 2017 roku wydał zarządzenie w tej sprawie, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r. „Myślę, że jeśli oczekujemy od mieszkańców bycia uczciwymi wobec urzędów, to w równej mierze musimy być uczciwi wobec nich” mówi Starosta Maksym Gołoś i dodaje: „Stoimy na stanowisku, że mieszkańcom należy się pełna wiedza na temat tego jak wydajemy publiczne pieniądze. Ich pieniądze. Chcemy być po prostu fair.” Informacje o zawieranych umowach, ich przedmiot, terminy realizacji i oczywiście wartości będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na koniec każdego miesiąca w formie czytelnej tabeli. Informacją nie są objęte umowy wynikające ze stosunku pracy i umowy na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych. „Wierzę, że inni włodarze z terenu Powiatu Pruszkowskiego również pójdą tą drogą i stworzą podobne rejestry w imię wspólnego dbania o postrzeganie prac samorządów i wyznaczenie wysokich standardów naszej pracy.” podsumowuje Starosta Maksym Gołoś.

Rejestr umów będzie dostępny na stronach BIP powiatu od 31 lipca 2017 roku.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst