Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 27 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 /BRZ-357/17/ (sprawozdanie z wykonania budżetu /BRZ-331/17/, materiał radni otrzymali wcześniej).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2016 rok. /BRZ-358/17/
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-359/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-360/17/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej /BRZ-361/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2016 /BRZ-362/17/.
 11. Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2016 rok /BRZ-364/17/.
 12. Informacja Nr 28/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 maja do 8 czerwca 2017 r. /BRZ-363/17/.
 13. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 15. Zamknięcie obrad.

pobierz projekty uchwał Rady

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego 

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst