Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXXII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-340/17/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-341/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 /BRZ-342/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Pruszkowski prawa własności nieruchomości /BRZ-343/17/.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. /BRZ-344/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-350/17/.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, w tym organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2016 rok /BRZ-346/17/.
 12. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za rok 2016
  /BRZ-347/17/.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za rok 2016
  /BRZ–348/17/ oraz sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie z udzielonej pomocy publicznej w 2016 roku. /BRZ–349/17/.
 14. Informacja Nr 27/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 13 kwietnia do 11 maja 2017 r. /BRZ-345/17/.
 15. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst