Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-340/17/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-341/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 /BRZ-342/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Pruszkowski prawa własności nieruchomości /BRZ-343/17/.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. /BRZ-344/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-350/17/.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, w tym organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2016 rok /BRZ-346/17/.
 12. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za rok 2016
  /BRZ-347/17/.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za rok 2016
  /BRZ–348/17/ oraz sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie z udzielonej pomocy publicznej w 2016 roku. /BRZ–349/17/.
 14. Informacja Nr 27/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 13 kwietnia do 11 maja 2017 r. /BRZ-345/17/.
 15. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst