"POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI"

Aktualności

Pod takim tytułem 14 listopada br. pod patronatem Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego i Jana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Pruszkowa odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa spotkanie z mieszkańcami.

Profesor Marek Marian Drozdowski wygłosił bardzo interesujący wykład o Polskich drogach do wolności. Stanisław Sparażyński – aktor, z doskonale dobranym podkładem muzycznym, recytował wiersze z okresu międzywojennego, a Zespół „Wrzos” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie, śpiewał patriotyczne pieśni, wiele z nich spontanicznie śpiewali wszyscy.

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno Naukowym w ramach współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Dziękujemy za bardzo liczne przybycie mieszkańców, a w szczególności za liczne przybycie na to spotkanie młodzieży. Szczególne podziękowanie składamy młodzieży, wychowawcom i dyrekcji Gimnazjum nr 3 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Pruszkowie oraz Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie. Dziękujemy również za obecność młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Alicja Szpigiel
Doradca Starosty ds. organizacji pozarządowych

Skip to content