Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI"

Aktualności

Pod takim tytułem 14 listopada br. pod patronatem Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego i Jana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Pruszkowa odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa spotkanie z mieszkańcami.

Profesor Marek Marian Drozdowski wygłosił bardzo interesujący wykład o Polskich drogach do wolności. Stanisław Sparażyński – aktor, z doskonale dobranym podkładem muzycznym, recytował wiersze z okresu międzywojennego, a Zespół „Wrzos” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie, śpiewał patriotyczne pieśni, wiele z nich spontanicznie śpiewali wszyscy.

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno Naukowym w ramach współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi.
Dziękujemy za bardzo liczne przybycie mieszkańców, a w szczególności za liczne przybycie na to spotkanie młodzieży. Szczególne podziękowanie składamy młodzieży, wychowawcom i dyrekcji Gimnazjum nr 3 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Pruszkowie oraz Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie. Dziękujemy również za obecność młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Alicja Szpigiel
Doradca Starosty ds. organizacji pozarządowych

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst