Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ruszyła II tura powiatowych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

Aktualności, NGO

Ruszyła druga w tym roku tura powiatowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe . Do 12 czerwca organizacje działające na terenie powiatu pruszkowskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań, które planują zrealizować na przestrzeni II połowy roku 2017. Do rozdysponowania w drugiej transzy dotacyjnej jest kwota 80 500 złotych.

Zakres tematyczny konkursów nie jest z góry narzucony, wręcz przeciwnie. To efekt prowadzonych konsultacji w ramach Powiatowego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, kiedy to wspólnie nakreślono zakresy tematyczne, które są najbardziej pożądane zarówno przez NGO, jak i Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

II tura konkursów to głównie zadania z zakresu:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 15 000 zł;
  2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych: 13 000 zł;
  3. ochrony i promocji zdrowia oraz zakresu ratownictwa medycznego, a także z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 11 000 zł;
  4. oświaty i wychowania: 13 000 zł;
  5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 12 000 zł;
  6. zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 6500 zł;
  7. zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 10 000 zł.

Dokumentację można składać do 12 czerwca do godziny 12:00. Przez cały ten czas swoją wiedzą i wsparciem służy koordynująca realizację konkursu ofert i współpracę z organizacjami pozarządowymi p. Renata Białoszewska, tel. (22) 7381458, rbialoszewska@powiat.pruszkow.pl

II tura a

 

pobierz uchwałę

pobierz ogłoszenie

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst