Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-332/17/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-333/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-338/17/.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 /BRZ-334/17/.
 9. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pruszkowskiego za 2016 rok
  /BRZ-335/17/.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  /BRZ-336/17/.
 11. Informacja Nr 26/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 marca 2017 r. do 07 kwietnia 2017 r. /BRZ-337/17/.
 12. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                    Rady Powiatu Pruszkowskiego

                                                                                                                  Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst