XXXI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-332/17/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-333/17/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-338/17/.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 /BRZ-334/17/.
 9. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pruszkowskiego za 2016 rok
  /BRZ-335/17/.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  /BRZ-336/17/.
 11. Informacja Nr 26/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 marca 2017 r. do 07 kwietnia 2017 r. /BRZ-337/17/.
 12. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                    Rady Powiatu Pruszkowskiego

                                                                                                                  Maria Makowska

Skip to content