Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

STOP pożarom traw!

Aktualności, Bezpieczeństwo

Powiat Pruszkowski wspiera kampanię „STOP pożarom traw!” organizowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Apelujemy o rozsądek, bowiem wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów, łąk i nieużytków.

Większość pożarów powstaje w wyniku lekkomyślnych podpaleń. Wiele osób wypala zeszłoroczną wysuszoną roślinność, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźnienia i oczyszczenia gleby. Jednak podczas procesu wypalania, ziemia wyjaławia się, zahamowując bardzo pożyteczny, naturalny proces rozkładania resztek roślinnych oraz asymilacji azotu z powietrza. „Wypalanie traw powoduje wiele strat w środowisku ekologicznym, gospodarczym oraz społecznym” – mówi Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski. „Powstający dym, jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia naszych mieszkańców” – dodaje.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów, które najczęściej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie łąk, nieużytków rolnych i upraw rolniczych. „Ogień bardzo szybko przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany” – alarmuje Dariusz Drzewiecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. „Najbardziej niepokojący jest fakt, że zdarza się, iż w pożarach giną przypadkowe osoby, strażacy, a także sami podpalacze. To naprawdę nie są żarty. Nie warto ryzykować!” – podkreśla. Jedna nieodpowiedzialna decyzja może doprowadzić do utraty całego dorobku, a nawet życia.

Warto zastanowić się również nad konsekwencjami takich lekkomyślnych działań, wynikającymi z przepisów. Ustawa o ochronie przyrody i lasach zabrania wypalania traw na łąkach oraz pozostałości roślin na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Należy pamiętać, że na podstawie kodeksu wykroczeń osoba zatrzymana na gorącym uczynku podlega karze grzywny nawet do 5 000 zł. W przypadku spowodowania pożaru zagrażającego życiu , zdrowiu czy mieniu przewidywana jest kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst