STOP pożarom traw!

Aktualności, Bezpieczeństwo

Powiat Pruszkowski wspiera kampanię „STOP pożarom traw!” organizowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Apelujemy o rozsądek, bowiem wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów, łąk i nieużytków.

Większość pożarów powstaje w wyniku lekkomyślnych podpaleń. Wiele osób wypala zeszłoroczną wysuszoną roślinność, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźnienia i oczyszczenia gleby. Jednak podczas procesu wypalania, ziemia wyjaławia się, zahamowując bardzo pożyteczny, naturalny proces rozkładania resztek roślinnych oraz asymilacji azotu z powietrza. „Wypalanie traw powoduje wiele strat w środowisku ekologicznym, gospodarczym oraz społecznym” – mówi Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski. „Powstający dym, jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia naszych mieszkańców” – dodaje.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów, które najczęściej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie łąk, nieużytków rolnych i upraw rolniczych. „Ogień bardzo szybko przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany” – alarmuje Dariusz Drzewiecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. „Najbardziej niepokojący jest fakt, że zdarza się, iż w pożarach giną przypadkowe osoby, strażacy, a także sami podpalacze. To naprawdę nie są żarty. Nie warto ryzykować!” – podkreśla. Jedna nieodpowiedzialna decyzja może doprowadzić do utraty całego dorobku, a nawet życia.

Warto zastanowić się również nad konsekwencjami takich lekkomyślnych działań, wynikającymi z przepisów. Ustawa o ochronie przyrody i lasach zabrania wypalania traw na łąkach oraz pozostałości roślin na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Należy pamiętać, że na podstawie kodeksu wykroczeń osoba zatrzymana na gorącym uczynku podlega karze grzywny nawet do 5 000 zł. W przypadku spowodowania pożaru zagrażającego życiu , zdrowiu czy mieniu przewidywana jest kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Skip to content