Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Sprawdź kto otrzymał dotacje na realizację zadań publicznych przez NGO

Aktualności

Zakończyła się pierwsza w tym roku tura powiatowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe . Organizacje społeczne działające na terenie powiatu pruszkowskiego mogły do 24 lutego składać wnioski o dofinansowanie zadań, które planują zrealizować na przestrzeni roku 2017. Do rozdysponowania w pierwszej transzy dotacyjnej była kwota 131 000 złotych.

Po zapoznaniu się z trzema protokołami komisji konkursowych: z 6, 10 i 16 marca 2017 r., Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wybrał następujące oferty organizacji na realizację zadań publicznych oraz przyznał im dotacje:

 • z zakresu oświaty i wychowania:
 1. Fundacja „Upstarter”, oferta pn. „Skuteczne działanie w 7 krokach” – 7000 zł,
 2. Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, oferta pn. „Książka – jeden z największych cudów naszej cywilizacji” – 10 000 zł;
 • z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, oferta pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – 150. rocznica TG ”Sokół” – 3000 zł,
 2. Międzyszkolny Klub Sportowy „Pruszków, oferta pn. „Soboty z koszykówką w Powiecie                       Pruszkowskim” – 10 000 zł;
 • z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego:
 1. Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy”, oferta pn. „Warsztaty żywieniowe dla młodzieży szkół średnich” – 5000 zł,
 2. oferta wspólna: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”, oferta pn. „Krew ratuje życie – podaruj serce, nie trzeba nic więcej” – 6000 zł;
 • z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta pn. „Pielgrzymka dla niewidomych i słabowidzących” – 7400 zł,
 2. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, oferta pn. „Impreza kulturalno – integracyjna z okazji święta patrona Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie, św. Ojca Pio” – 6050 zł,
 3. Fundacja „Toto Animo”, oferta pn. „Spacery po Powiecie Pruszkowskim – mini przewodnik od osób z autyzmem” – 10 000 zł,
 4. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie, oferta pn. „Wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin z Powiatu Pruszkowskiego” – 5550 zł,
 5. Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas”, oferta pn. „Integracyjna impreza sportowo – rekreacyjna MIODOBRANIE 2017” – 6000 zł;
 • z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn, oferta pn. „Trwałe upamiętnienie bohaterów Ziemi Pruszkowskiej – ofiar zbrodni katyńskiej” – 10 000 zł,
 2. Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. „Powiatowy konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Pruszkowskim” – 4000 zł,
 3. Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”, oferta pn. „Przez wieki do niepodległości – Piknik Patriotyczny upowszechniający tradycje polskiego oręża i walk o suwerenność RP na przedpolu stolicy, Raszyn 2017” – 3000 zł,
 4. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”, oferta pn. „Ludzie i idee Miasta Ogrodu Komorów 1.0” – 4000 zł,
 5. Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, oferta pn. „Złaz rodzinny wraz z festiwalem klasycznej piosenki harcerskiej z okazji 135. rocznicy urodzin Ignacego Kozielewskiego” – 4000,00 zł;
 • z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
 1. oferta wspólna: Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego oraz Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa”, oferta pn. „Rozwój działalności Powiatowego Centrum Dialogu Społecznego w Pruszkowie” – 7000 zł,
 2. oferta wspólna: Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego oraz Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa”, oferta pn. „Akademia Społecznie Aktywnych Powiatu pruszkowskiego 2017” – 10 000 zł;
 • z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”, oferta pn. „Dziedzictwo przyrodnicze i ład przestrzenny w dolinie Utraty” – 3500 zł.

Pierwsza tura ogłoszona została dla realizacji zadań w pierwszym półroczu lub w trybie całorocznym. Druga tura, której ogłoszenie jest przewidziane prawdopodobnie w maju 2017 – dotyczyła będzie zadań przewidzianych do realizacji w II połowie roku.

DSC_4633

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst