Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wsparcie dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie

Aktualności

Przeszło 20 000 zł przekazanych na szkolenia pracowników szpitala, 70 000 zł na wyposażenie przychodni przy ulicy Drzymały i poręcznie kredytu w wysokości 5 milionów zł – to kolejne z działań podjętych przez Zarząd Powiatu w 2017 roku zmierzających do poprawy jakości usług medycznych na naszym terenie.

W ostatnim czasie Zarząd Powiatu Pruszkowskiego poczynił szereg kroków, które mają poprawić działanie Szpitala Powiatowego. W styczniu oficjalnie uruchomiono zmodernizowany oddział chorób wewnętrznych. Inwestycja kosztowała 1 909 561,68 zł, a korzyści z niej płynące były odczuwalne dla pacjentów oddziału  już od pierwszego dnia jego funkcjonowania. Wcześniej, w grudniu 2016, decyzją Zarządu Powiatu Pruszkowskiego kwota 125 tysięcy złotych, jaka pozostała z dotacji przekazanej na remont pomieszczeń w budynku przychodni przy ulicy Drzymały 19/21, została pozostawiona w dyspozycji władz szpitala. „Ze środków udało się zakupić najpotrzebniejszy sprzęt medyczny, jak chociażby ten do rehabilitacji, w tym specjalne wózki i leżanki dla chorych wymagających szczególnej opieki.” – informuje Tomasz Sławatyniec, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. „Jednak najistotniejszym zakupem był nowoczesny aparat KTG, który służy do monitorowania tętna płodu i wykrywa praktycznie wszystkie nieprawidłowości.” – podkreśla. „Aparat KTG pozwala na szybką interwencję oraz pomoc kobietom ciężarnym i ich dzieciom” – dodaje Dyrektor Sławatyniec.

Niedługo potem, w lutym 2017 Starostwo przekazało Szpitalowi środki na zakup kabiny do badania słuchu i tonometru do badań okulistycznych za łączną kwotę ponad 45 tysięcy złotych. Chociaż sprzęt do ratowania życia jest kluczowy w pracy szpitala, to jednak jeszcze ważniejszy jest personel. Dlatego po raz kolejny Powiat przekazał dodatkowe środki na podniesienie umiejętności pracowników. W tym roku personel medyczny zostanie objęty programem szkoleń za kwotę 20 000 zł. „Pracownicy podniosą swoje kompetencje m.in. z zakresu opieki długoterminowej i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także zostaną przeszkoleni w zakresie wykonywania specjalistycznych badań.” – mówi Ewa Borodzicz, Członek Zarządu Powiatu. Specjalnie dla położnych przygotowany został zestaw szkoleń z zakresu opieki okołoporodowej. „Narodziny dziecka to ogromne przeżycie dla wszystkich rodziców, dlatego tak ważne jest, aby personel medyczny potrafił poradzić sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach na bloku porodowym.” – dodaje Ewa Borodzicz.

Kolejnym znaczącym wsparciem udzielonym w tym roku są środki przekazane na dalszą adaptację pomieszczeń w budynku przychodni przy ulicy Drzymały i ich wyposażenie. Na ten cel przeznaczono kwotę 70 000 zł. Podczas XXX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, 28 marca 2017, Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę, na mocy której Starostwo poręczyło kredyt dla szpitala w kwocie 5 milionów złotych. Jak mówił podczas sesji Starosta Maksym Gołoś środki te przysłużą się do lepszego funkcjonowania szpitala. „Ta decyzja pozwola nam myśleć o rozwoju i podnoszeniu standardów obsługi pacjenta.” – podkreśla.

Wszelkie działania poczynione w ostatnim czasie przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego są ukierunkowane na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz wzrost efektywności zarządzania na wszystkich szczeblach organizacyjnych SPZZOZ. Otwarcie nowego oddziału internistycznego, przekazanie środków na zakup nowego sprzętu, szkolenia pracowników szpitala to tylko najważniejsze z nich.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst