Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Barometr zawodów dla Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania zawodów na rynku pracy. Badanie przeprowadzane jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na terenie Powiatu Pruszkowskiego trudności ze znalezieniem pracy mogą mieć osoby z wykształceniem wyższym.

W Powiecie Pruszkowskim pracodawcy najczęściej poszukują pracowników z wykształceniem zasadniczym i technicznym. Są to w szczególności zawody z branży budowlanej (murarze, tynkarze, malarze, posadzkarze, blacharze), z branży gastronomicznej (kucharze, pomoce kuchenne, piekarze), z obsługi klienta (ankieterzy, teleankieterzy), a także kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych, mechanicy i lakiernicy, magazynierzy oraz fryzjerzy. „Do Powiatowego Urzędu Pracy wpływają z reguły oferty do prac prostych. Brak jest ofert pracy dla osób z wykształceniem wyższym. Jednak warto zauważyć, że pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania każdej oferty do Urzędu.” – mówi Robert Radziwonka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie. Wyniki barometru wskazują jednoznacznie, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego trudności ze znalezieniem pracy mogą mieć samodzielni księgowi, specjaliści ds. administracji publicznej, architekci i urbaniści, geodeci i kartografowie, fizjoterapeuci i masażyści, a także specjaliści z zakresu PR, marketingu i reklamy. Na lokalnym rynku pracy mamy nadwyżkę osób z takimi profesjami.

Aby lepiej zrozumieć, na czym polega barometr zawodów, należy wiedzieć, iż badanie dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy. Zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie. Podaż i popyt zrównoważą się. Zawody nadwyżkowe zaś to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Barometr zawodów powstaje osobno dla każdego powiatu i województwa. Opiera się na opinii ekspertów, którzy wspólnie analizują sytuację w poszczególnych profesjach. Podczas oceniania eksperci posiłkują się danymi na temat liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych w konkretnym zawodzie. Ważne są jednak wykraczające poza statystyki informacje gromadzone przez pracowników urzędów pracy i agencji zatrudnienia.

Poniżej prezentujemy barometr zawodów dla Powiatu Pruszkowskiego i Województwa Mazowieckiego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst