Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Paszport dla proobronnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Ruszył program Ministerstwa Obrony Narodowej – „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”. Zakwalifikowały się do niego 22 organizacje. O „paszport” walczy Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej z terenu naszego Powiatu.

Zakwalifikowani musieli złożyć prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, spełnić podstawy formalno-prawne, pozytywnie przejść analizę dotychczasowej działalności i współpracy z resortem obrony narodowej. Do udziału w programie zakwalifikowano ponad 650 uczestników z 22 organizacji proobronnych wchodzących w skład 26 komponentów. Zgłoszone komponenty odpowiadają strukturom wojskowym na poziomie plutonu. Z terenu Powiatu Pruszkowskiego o „paszport” walczy Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej z identyfikatorem JS 1729. Nasz komponent liczy 26 osób. Strzelcy Rzeczypospolitej starają się podejmować wszelkie kroki zmierzające do wzmocnienia obronności kraju.

Dobór komponentów do udziału w programie, a w szczególności ich aktywność szkoleniowa jest przywiązana do terytorialnego rozkładu rejonów ich działania. Ma to służyć szybkiej identyfikacji partnerów do współpracy z wojskiem, a także źródeł potencjalnych kandydatów do służby wojskowej. Ponadto uczestnicy programu otrzymali zalecenie, aby w ramach jego realizacji dążyć do praktycznego powiązania nabytej wiedzy i umiejętności wojskowych z  rejonem i środowiskiem  funkcjonowania, wzmacniając potencjał proobronny swojej „Małej Ojczyzny”.

Celem programu jest systematyczna ocena poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do programu komponentów organizacji proobronnych. W trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej mają one posiąść umiejętności niezbędne do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP. „Paszport” będzie stanowił zaświadczenie, iż komponent organizacji proobronnej pozytywnie zdał sprawdzian z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych ujętych w „Minimum programowym dla organizacji proobronnych”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst