Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat dla społecznie aktywnych, czyli II Kongres Organizacji Pozarządowych w Pruszkowie

Aktualności, NGO

W sobotę 4 marca 2017 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbędzie się spotkanie organizacji pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego. Na zaproszenie Starosty, Maksyma Gołosia ponad stu przedstawicieli organizacji i ruchów społecznych z terenu powiatu będzie dyskutowało na temat rozwoju aktywności społecznej pod hasłem: „Powiat dla społecznie aktywnych”.

Ogłoszone podczas ubiegłorocznego, I Kongresu hasło szerokiego otwarcia samorządu powiatowego na współpracę z organizacjami pozarządowymi efektywnie zaktywizowało środowiska społeczników we wszystkich gminach powiatu pruszkowskiego. Świadczy o tym choćby udział w organizowanych przez Powiat przedsięwzięciach na przestrzeni minionego roku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw nieformalnych mieli okazję przekonać się, że hasło „nowe otwarcie”  dla rozwoju aktywności społecznej znalazło swoje potwierdzenie w praktyce. Całoroczny cykl szkoleniowy ph. Akademia Społecznie Aktywnych, letni Piknik Organizacji Pozarządowych prezentujący dorobek organizacji czy jesienne otwarcie Centrum Dialogu Społecznego jako ośrodka dla organizacji pozarządowych – to jedynie najważniejsze etapy realizacji programu „Powiat Społecznie Aktywny” w pierwszym roku jego funkcjonowania.

II Kongres Organizacji Pozarządowych będzie okazją do podsumowania tych i pozostałych osiągnięć, poinformowania społeczników o planach Powiatu na rok 2017 oraz przedyskutowania najważniejszych problemów organizacji pozarządowych działających na terenie wszystkich gmin.

Dla lepszego poznania problemów środowiskowych specyficznych dla organizacji działających w różnych obszarach zainteresowań uczestnicy Kongresu rozpoczną obrady od spotkań dyskusyjnych w 4 grupach organizacji o zbliżonym charakterze działania:

  • Grupa I  – organizacje pomocowe (pomoc społeczna i zdrowotna)
  • Grupa II – organizacje o charakterze społeczno-obywatelskim
  • Grupa III – organizacje o charakterze patriotycznym i obronnym (w tym kombatanckie)
  • Grupa IV – organizacje młodzieżowe, sportowe i turystyczne

Określenie trudności z jakimi spotykają się organizacje działające w zbliżonych sobie środowiskach będzie podstawą do podjętej tego samego dnia merytorycznej dyskusji plenarnej w gronie wszystkich organizacji uczestniczących w Kongresie.

W programie przewidziane są również m.in.: ogłoszenie informacji o postępowaniach w sprawie otwartych konkursów ofert dotacyjnych dla organizacji, a także prezentacja nowatorskich metod pozyskiwania środków finansowych przez organizacje za pomocą  crowdfundingu – czyli społecznościowemu finansowaniu przedsięwzięć poprzez zbiórki środków w Internecie.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst