Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie o odbiorze zdemontowanych z dróg Powiatu Pruszkowskiego tablic reklamowych

Aktualności

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, że do 29 marca 2013 roku istnieje możliwość odbioru zdemontowanych z dróg powiatowych tablic reklamowych, umieszczonych w pasach tych dróg bez zgody Zarządcy drogi.

Odbiór przedmiotowych tablic należy uzgodnić z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie – Panem Zdzisławem Pakieła, pod nr telefonu 022 738-15-57 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Po upływie wyznaczonego terminu tablice reklamowe zostaną zutylizowane.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst