Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Podsumowanie 2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie

Aktualności

Odprawa roczna Policji już za nami. Podczas spotkania podkreślono, że osiągnięte wyniki i efekty pracy policji są możliwe dzięki ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi.

W odprawie uczestniczył Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski oraz Hubert Kowalczewski I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, a także włodarze gmin, przedstawiciele służb powiatowych, prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskich oraz Gminnych.

Odprawę przeprowadził Krzysztof Radzik Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie. Przedstawił on stan kadrowy jednostki oraz ilość środków finansowych przeznaczonych na rzecz policji. Karol Siedlak I Zastępca Komendanta zaprezentował efekty pracy pionu kryminalnego, zaś Dariusz Nawotnik Zastępca Komendanta efekty pionu prewencji.

Podczas odprawy nagrodę z rąk Krzysztofa Rymuzy Wicestarosty Pruszkowskiego odebrała najlepsza policjantka w 2016 roku sierżant sztabowy Marta Słomińska. Odczytano również pismo Pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst