Zmodernizowany oddział internistyczny oficjalnie otwarty

Aktualności, wydarzenia

Władze Województwa, Powiatu oraz zaproszeni goście oficjalnie otworzyli przebudowany oddział internistyczny szpitala powiatowego w Pruszkowie. Na pacjentów czeka 21 łóżek w świeżo wyremontowanych salach. Modernizacja kosztowała ponad 2 miliony złotych.

Oddział internistyczny, jeden z najbardziej obleganych oddziałów w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, doczekał się przebudowy i został oddany do użytku pacjentów już na początku stycznia. Dziś nastąpiło jego oficjalne otwarcie, w którym wzięli udział m.in. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicestarosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska, Ewa Borodzicz – członek zarządu, oraz zaproszeni goście, personel szpitala i pacjenci.

Gruntownie wyremontowana interna dysponuje 21 łóżkami dla pacjentów. Wymieniono wszystkie instalacje znajdujące się na oddziale, jak również posadzki, stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniona została także znaczna część wyposażenia. Koszt remontu wyniósł 2 063 684,17 zł, z czego 1 909 561,68 zł stanowiło dofinansowanie z Powiatu Pruszkowskiego. Nieobecny na otwarciu Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś przekazał serię dwunastu fotografii przedstawiających Pruszków, które zawisły na ścianach nowego oddziału i najlepsze życzenia zarówno dla pacjentów, jak i personelu.

SPZZOZ w Pruszkowie rozpoczął działalność 1 czerwca 1993 r. Oferuje świadczenia w zakresie szpitalnictwa oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponadto prowadzi zakład opiekuńczo – leczniczy. Ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital ten posiada oddziały: chirurgiczny ogólny, położniczo-ginekologiczny, neonatologiczny oraz chorób wewnętrznych. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do dyspozycji pacjentów są poradnie: gastroenterologiczna, kardiologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, rehabilitacyjna, położniczo ginekologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczna, otorynolaryngologiczna, zdrowia psychicznego, terapii uzależnienia, stomatologiczna, chirurgii stomatologicznej oraz dział fizjoterapii. Ponadto ma pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, histopatologii, rentgenodiagnostyki, mammografii i endoskopii.

IP_Otwarcie Interny_Powiat Pruszkow_13.02.17_2 IP_Otwarcie Interny_Powiat Pruszkow_13.02.17_3 DSC_9426 DSC_9437 DSC_9446 DSC_9448 DSC_9459 IP_Otwarcie Interny_Powiat Pruszkow_13.02.17_1 IP_Otwarcie Interny_Powiat Pruszkow_13.02.17_4 IP_Otwarcie Interny_Powiat Pruszkow_13.02.17_6 IP_Otwarcie Interny_Powiat Pruszkow_13.02.17_7 IP_Otwarcie Interny_Powiat Pruszkow_13.02.17_5

Skip to content